Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 534 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Faust čtenářský deník

Další díla spisovatele: Johann Wolfgang Goethe
Životopisy spisovatele: Johann Wolfgang Goethe

Název Goodness Staženo

Johan Wolfgang Goethe: Faust

Práce obsahuje krátká životopisná data Johana Wolfganga Goetha, shrnutí děje jeho díla Faust, výčet hlavních postav, i autorův názor.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1422x

Johann Wolfgang Goethe: Faust

Práce obsahuje stručný životopis Johanna Wolfganga Goetha. Ve druhé části je popsán děj Fausta, který je doprovázen úryvkem.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

438x

Johann Wolfgang Goethe: Faust

Práce seznamuje s obsahem dramatu Faust od Johanna Wolfganga Goetha. Nejdříve charakterizuje hlavní postavy, poté se věnuje popisu děje.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


403x

Johann Wolfgang Goethe: Faust

Tento text nejprve seznamuje s životem Johanna Wolfganga Goetha a zasazuje Fausta do kontextu jeho díla. Poté se již věnuje ději a motivům jednotlivýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

354x

Johann Wolfgang Goethe: Faust

Práce seznamuje s dílem Faust, jehož autor je Johann Wolfgang Goethe.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století


268x