Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Sbohem, armádo čtenářský deník

Další díla spisovatele: Ernest Hemingway
Životopisy spisovatele: Ernest Hemingway

Název Goodness Staženo

Ernest Hemingway: Sbohem, armádo

Tato práce se věnuje dílu Ernesta Hemingwaye Sbohem, armádo. Nejprve uvádí stručné údaje o autorových východiskách, poté stručně, obecně líčí děj.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

861x

Ernest Hemingway: Sbohem, armádo

Práce seznamuje s obsahem románu Sbohem, armádo amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nejdříve dílo stručně charakterizuje, poté se věnuje popisu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

744x