Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Bídníci čtenářský deník

Další díla spisovatele: Victor Hugo
Životopisy spisovatele: Victor Hugo

Název Goodness Staženo

Victor Hugo: Bídníci

Práce seznamuje s obsahem románu Bídníci od Victora Huga. Nejdříve podrobně popisuje děj, poté charakterizuje hlavní postavy. Zabývá se rovněž námětem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


939x

Victor Hugo: Bídníci

Práce jmenuje postavy románu Bídníci Victora Huga a líčí jeho děj.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


409x

Hugo, Viktor: Bídníci

Práce se zabývá Bídníky od Viktora Huga. Uvádí biografické údaje Viktora Huga. Rozebírá jeho Bídníky z hlediska hlavních postav, obsahu, formy, kompoz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

204x

Victor Hugo: Bídníci - literární rozbor

Práce seznamuje s románem Bídníci francouzského spisovatele Victora Huga. Přináší jeho základní charakteristiku, osvětluje související historické udál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

44x

Victor Hugo: Bídníci

Práce seznamuje s životem a dílem Victora Huga. Detailněji se věnuje popisu děje knihy Bídníci. V závěru je uveden úryvek z díla.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

37x

Bídníci - Victor Hugo

Práce obsahuje rozbor díla Bídníci od Victora Huga. Rozebírá autora, jeho další díla a rozbor tohoto díla z hlediska jazyka, historického kontextu a d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x