Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Havran čtenářský deník

Další díla spisovatele: Edgar Allan Poe
Životopisy spisovatele: Edgar Allan Poe

Název Goodness Staženo

Edgar Allan Poe: Havran

Práce je vypracovaným obsahem nejslavnější básně amerického básníka a prozaika období romantismu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století

2165x

Edgar Allan Poe- Havran a jiné básně

Vypracovaný obsah básně Havran amerického básníka a prozaika Edgara Allana Poea z období romantismu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století

1109x

Edgar Allan Poe: Havran

Práce podává v nenavazujících odstavcích základní informace o básnické skladbě Havran E. A. Poea. Krátce popisuje autorovu tvorbu, dotýká se vzniku bá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století

997x

Edgar Allan Poe: Havran

Práce seznamuje s dílem Havran, jehož autorem je Edgar Allan Poe.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Americká literatura do 20. století


513x

Havran, Edgar Allan Poe

Rozbor autorovy nejznámější básně, která se stala známá už během autorova života. Rozbor je vhodný ke státní maturitě z ČJ.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

274x

E. A. Poe

Práce obsahuje stručný rozbor knihy od E. A. Poa Havran. Rozebírá nejen děj, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století

119x

Edgar Allan Poe: Havran

Text seznamuje s anglicky psanou povídkou Havran amerického spisovatele Edgara Alana Poea. Dle jednotlivých kapitol rozebírá jak formu, tak obsah básn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století

95x

Edgar Allan Poe: Havran

První část práce je zaměřena na představení básně Havran, jejímž autorem je americký spisovatel Edgar Allan Poe. Obsahuje informace o použitém literár... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura do 20. století

46x