Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Romeo a Julie čtenářský deník

Další díla spisovatele: William Shakespeare
Životopisy spisovatele: William Shakespeare

Název Goodness Staženo

William Shakespeare: Romeo a Julie

Tato práce uvádí obsah slavné divadelní hry ještě slavnějšího autora, Williama Shakespeara.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

8964x

William Shakespeare - Romeo a Julie - charakteristika postav a detailní obsah knihy

Tato práce se zabývá hlavními postavami knihy Romeo a Julie a jejich charakteristikou, dále obsahuje detailní obsah knihy, rozdělený na jednotlivá děj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

2278x

William Shakespeare: Romeo a Julie

Jedná se o stručný referát nejen o obsahu dramatu Williama Shakespeara Romeo a Julie, ale také o spisovateli samotném. Důraz je kladen na převyprávěn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

2130x

William Shakespeare: Romeo a Julie - anglicky

Práce letmo a jednoduchou angličtinou charakterizuje Romea a Julii a ve zkratce popisuje děj dramatu. Autorka přidává svůj názor a základní informace ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1542x

William Shakespeare: Romeo a Julie

Práce je věnována knize Romeo a Julie anglického dramatika Williama Shakespeara. Všímá si jejího jazykového zpracování, informuje o jejím ději a krátc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

783x

William Shakespeare: Romeo a Julie

Práce stručně seznamuje s dramatem Romeo a Julie Williama Shakespeara po obsahové a formální stránce. Krátce zachycuje život a tvorbu autora, popisuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


722x

William Shakespeare: Romeo a Julie

V práci je převyprávěn obsah divadelní hry Romeo a Julie od Williama Shakespeara.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

462x

William Shakespeare: Romeo a Julie

Práce se zabývá dějem hry Williama Shakespeara - Romeo a Julie. Autor rozebírá téma, hlavní motivy, kompozici a jazykovou stránku díla. Poté uvádí cha... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

445x

Romeo a Julie-William Shakespeare

Práce obsahuje rozbor díla Romeo a Julie k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


368x

William Shakespeare: Romeo a Julie

Práce vypracovaná jako maturitní téma seznamuje s životem Williama Shakespeara a dějem jeho hry Romeo a Julie.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


317x
1  2  3  4  »