Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Jak se studuje na Policejní akademii..

Seminárky.cz

Tentokrát vám přinášíme slíbené povídání s poručíkem Vězeňské služby, který studuje v kombinované formě na Policejní akademii. Jeho jméno vzhledem k povolání zůstává utajeno. Říkejme mu třeba Petr.
x x x x
Co jsi vystudoval předtím, než ses přihlásil na Policejní akademii?
„Po gymnáziu jsem byl přijat na Univerzitu Hradec Králové, obor politologie. Studium jsem ale po prvním semestru ukončil. Obor mě bohužel nezaujal. Z toho vyplývá, že Policejní akademie je de facto první „skutečný“ kontakt s vysokou školou.“

Jak ses připravoval na přijímačky?
„V první fázi jsem se snažil kontaktovat někoho, kdo přijímací zkoušky na akademii již vykonal a požádat ho tedy o jakousi radu či doporučení. Nicméně nikoho z nejbližšího okolí jsem nenašel. Tak jsem byl odkázán pouze na určité diskuze a základní informace na webových stránkách Policejní akademie. Zde byly k nalezení krátké ukázky testů a oblasti, na které by se měl případný zájemce připravit. V druhé fázi jsem na základě výše zmíněných podkladů věnoval čas samotné přípravě a četbě příslušné literatury.“

Jak probíhaly samotné přijímačky? Byly náročné?
„Myslím, že to bylo jistě otázkou štěstí, který test člověk dostane. Bylo připraveno několik verzí a zkrátka někomu test vyhovuje a někomu ne. Osobně jsem měl po přijímacích zkouškách smíšené pocity. Na jedné straně radost, že to má člověk za sebou, na druhé straně pokládání si otázek, jak jsem asi dopadl. Rozhodně nepatřím k lidem, kteří bezprostředně po vykonání přijímacích zkoušek hledají a „zkoumají“ korektnost odpovědí. Nemohu říci, že byly náročné. Řekněme, že např. v porovnání s přijímacími zkouškami na Masarykovu univerzitu v Brně mi vyhovovaly více než „test studijních předpokladů“. Měl jsem štěstí na verzi testu.:)“

Kolik kol měly přijímačky a co se u nich prověřovalo?
„Nejsem si jistý, ale mám pocit, že měly pouze jedno kolo, ale určitě to nevím. Byly zaměřeny na všeobecný přehled.“

Jak se ti teď studuje?
„Jsem v posledním ročníku bakalářského studia, a proto již teď mohu říci, že mám velké obavy ze státních zkoušek.“

Kolik vás je v ročníku na jednom oboru ?
„Začínalo nás kolem 65, ale několik z nás poté přešlo na individuální formu studia, vzhledem k časové tísni v souvislosti se zaměstnáním.“

Jaký je poměr holek a kluků? Jste dobrá parta?
„Hrubým odhadem tipnu 60% kluků, 40% holek. Myslím, že jako parta jsme skvělí. Vzájemná výpomoc, komunikace, sběr dat a podkladů, naprosto úžasná kolegiálnost.“

A co vyučující?
„Nemám výhrad. Jistě každý z nás si utvoří první dojem u každého vyučujícího a časem si obrázek utváří, ale z mého hlediska nemám opravdu výhrad.“

Co se ti na škole líbí a co ne?
„Je složité hodnotit jako student kombinovaného studia, protože člověk netráví ve škole mnoho času, ale vždy jsem chtěl studovat na Policejní akademii, a tak se mi hlavně líbí samotný fakt, že zde studuji. Nemám žádné připomínky.“

V čem je studium nejnáročnější?
„Myslím, že to bude znít trochu paradoxně, ale nejvíce v samotné kombinaci s výkonem povolání. Jako dálkaři máme méně hodin přednášek, méně času stráveného ve škole, takže je to o přístupu každého z nás.“

Mohl bys něco říci o své práci?
„Jsem ve služebním poměru u Vězeňské služby ČR. Samozřejmě nemohu srovnat všechny profese, ale z mého pohledu se to zvládnout dá. Vzhledem k charakteru různých povolání je to hodně individuální. Z vlastní zkušenosti vím, že největším problémem je čas, který je zapotřebí na zkoušky nebo samotná soustředění a ne vždy to jde skloubit s výkonem povolání. Člověk se musí přizpůsobit, bohužel mnohdy je to nereálné potřebám zaměstnavatele.“

Čemu se chceš po studiu věnovat?
„Určitě nadále práci ve státní správě. Bude-li to ovšem stále Vězeňská služba ČR či jiná složka ukáže až čas.“

Studují u vás cizinci?
„Vzhledem k tomu, že ve státní správě mohou být ve služebním poměru pouze čeští státní příslušníci, není tato škola lákadlem pro zahraniční studenty.“

A s kým si budeme povídat příště? Co třeba student lékařské fakulty…

datum: 02.03.2009 | autor: Seminárky.cz

»» kompletní seznam úvodníků

Diskuse