Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Americká literatura od 20. století
Název Goodness Staženo

Zlodějka knih

Práce obsahuje stručný rozbor knihy Zlodějka knih, která je obdivována čtenáři po celém světě. Nakonec obsahuje i názor čtenářky. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

1278x

Winston Groom: Forest Gump

Tato práce se věnuje známému dílu Winstona Grooma Forest Gump. Poměrně stručně se zabývá samotným dějem příběhu.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

1213x

Betty MacDonaldová: Vejce a já

Práce ve svém úvodu krátce zmiňuje námět, kompozici a jazyk knihy Vejce a já Betty MacDonaldové. Stručně seznamuje také s postavami a na většině prost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


1187x

Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana

Práce seznamuje s obsahem románu Komu zvoní hrana od Ernesta Hemingwaye. Nejdříve charakterizuje hlavní postavy, poté se věnuje popisu děje. V závěru ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


1074x

Ernest Hemingway: Komu zvoní hrana - charakteristika postav

Práce velmi stručně představuje děj a hlavní postavy románu Komu zvoní hrana od Ernesta Hemingwaye. V závěru je připojen vlastní názor autora seminárn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

995x

Ernest Hemingway: Stařec a moře

Práce přibližuje děj, postavy či hlavní myšlenku novely Stařec a moře. Dodává také ukázku z knihy a informace o autorovi a jeho dalším díle.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


927x

Heller, Joseph: Hlava XXII

Práce přináší stručnou biografii amerického spisovatele Josepha Hellera, po které následuje charakteristika jeho nejznámějšího díla - Hlavy XXII.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

922x

Ernest Hemingway: Sbohem, armádo

Tato práce se věnuje dílu Ernesta Hemingwaye Sbohem, armádo. Nejprve uvádí stručné údaje o autorových východiskách, poté stručně, obecně líčí děj.
detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století

909x

Misery - Stephen King

Práce pojednává o rozboru díla amerického spisovatele Stephena Kinga Misery. Jelikož autorka knížku četla v angličtině, zůstal i název knihy anglický.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


880x

Truman Capote - Snídaně u Tiffanyho

Tato práce obsahuje stručný rozbor psychologického románu Snídaně u Tiffanyho, vhodné k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i ž... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Americká literatura od 20. století


857x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [23]