Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Česká literatura od 20. století
Název Goodness Staženo

Pavel Kohout: Kde je zakopán pes

Tato práce shrnuje děj autobiografického románu, který se odehrává na konci šedesátých a v průběhu sedmdesátých let.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

866x

Jarmila Loukotková: Pod maskou smích

Referát pojednává o obsahu díla Jarmily Loukotkové Pod maskou smích. Na začátku práce je krátký životopis spisovatelky a poté následuje rozbor díla. A... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

456x

Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol

Práce je zaměřena na rozbor Fuksovy novely Spalovač mrtvol. Autor nejprve zařazuje dílo do širšího kontextu Fuksovy tvorby a zmiňuje také některé živo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

225x

Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj loupežník

Zápis do čtenářského deníku nejprve podává základní charakteristiku Olbrachtovy knihy Nikola Šuhaj loupežník, popisuje dobu a místo děje a charakteriz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

2027x

Lenka Reinerová: Barva slunce a noci

Práce ve své první části popisuje významné momenty života Lenky Reinerové a poté za pomoci přímých citací přibližuje děj její novely Barva slunce a no... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

9x

Vojtěch Zamarovský: Gilgameš

Práce představuje shrnutí knihy Gilgameš od Vojtěcha Zamarovského. Mimo stručného představení autora i knihy je v práci obsažen podrobný popis děje a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

1083x

Kaplický, Václav: Kladivo na čarodějnice - výpisky z knihy

Jedná se o shrnutí knihy Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. V práci je představen ve stručnosti samotný autor, dále pak text obsahuje popis kn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

720x

Michail Šolochov: Osud člověka

Tato práce obsahuje referát z díla Michaila Šolochova Osud člověka. Mimo rozboru samotného děje, který je proložen citacemi z díla, uvádí také životop... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

78x

Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce

Práce se nejprve věnuje životu a dílu Jaroslava Seiferta, zařazuje dílo Píseň o Viktorce do kontextu jeho tvorby. Poté již rozebírá a interpretuje tut... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

82x

Jaroslav Seifert: Morový sloup

Seminární práce se zabývá básnickou sbírkou Jaroslava Seiferta Morový sloup. Obsahuje informace o autorovi a dále analyzuje dílo jako celek a motivy j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

129x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [78]