Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Evropská literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Bible

Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem Bible. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce


236x

Bible - kniha Mojžíšova, evangelia podle Lukáše a Matouše

Práce velmi osobitým způsobem seznamuje s biblí. Nejdříve ji stručně charakterizuje, poté se věnuje jejímu obsahu. Zabývá se nejen 5. knihou Mojžíšovo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

402x

Bible: Starý zákon

Práce shrnuje vybrané příběhy Starého zákona, jako stvoření světa, Kain a Ábel nebo pomatení jazyků. Součástí je i velmi stručné hodnocení autora text... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1795x

Bídníci - Victor Hugo

Práce obsahuje rozbor díla Bídníci od Victora Huga. Rozebírá autora, jeho další díla a rozbor tohoto díla z hlediska jazyka, historického kontextu a d... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Bram Stoker: Drákula

Jedná se o stručný rozbor knihy Brama Stokera Drákula. Po seznámení s životopisnými daty spisovatele následuje vylíčení obsahu knihy. Autor rovněž cha... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

1083x

Bratři Grimmové: O Jeníčkovi a Mařence

Práce nejprve zasazuje do kontextu tvorbu bratří Grimmů. Poté rozebírá symboliku a styl pohádky O Jeníčkovi a Mařence. Pomáhá si při tom ukázkami z te... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

76x

Carlo Goldoni - Sluha dvou pánů

Obsah díla Sluha dvou pánů, podrobný děj, přehled postav. Součástí je i stručný životopis autora Carla Goldoniho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

41x

Carlo Goldoni: Poprask na laguně

Práce seznamuje s dílem Poprask na laguně, jehož autorem je Carlo Goldoni.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Profi práce, Evropská literatura do 20. století


537x

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Jedná se o stručný rozbor díla Carla Goldoniho Sluha dvou pánů. Autor uvádí začlenění spisovatele do světového kontextu. Žánrově dílo zařazuje a sezna... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

3993x

Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů

Práce seznamuje s divadelní hrou Sluha dvou pánů, kterou napsal italský dramatik Carlo Goldoni. V úvodu si stručně všímá autorova života, poté se pozo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

71x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [60]