Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 584 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2753 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Evropská literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Guy de Maupassant: Kulička

Rozbor povídky Kulička obsahuje nejprve stručný životopis autora. Poté zasazuje dílo do literárněhistorického kontextu a charakterizuje ho z hlediska ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

31x

Hans Christian Andersen: Pohádky

Tato práce stručně seznamuje s obsahem 15 pohádek dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. U některých obsahů uvádí krátké citáty.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

29x

Henrik Ibsen: Nora

Detailně zpracovaný rozbor hry Nora norského dramatika Henrika Ibsena obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. Součás... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

29x

Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky

Tato práce velmi obsáhle popisuje děj jednotlivých povídek z knihy Canterburské povídky od anglického spisovatele Geoffreyho Chaucera. Seznamuje s tím... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

27x

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye - rozbor k maturitě 5/5

Rozbor Wildeova románu Obraz Doriana Graye k maturitě ve svém úvodu knihu stručně charakterizuje a popisuje její kompozici, téma a jazyk. Dotýká se ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

27x

Honoré de Balzac: Evženie Grandetová

Práce seznamuje s románem Evženie Grandetová francouzského spisovatele Honoré de Balzaca. Formou stručných bodů určuje literární druh, žánr a formu dí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

26x

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Literární rozbor známého dobrodružného románu od anglického spisovatele Daniela Defoe je určený pro ústní část státní maturitní zkoušky z českého jazy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

26x

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye

Stručný obsah románu Obraz Doriana Graye v angličtině. Zajímavé myšlenky, které autor na stránkách knihy vyslovil. Charakteristika hlavních hrdinů - B... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

25x

Moliére: Lakomec

První část práce pojednává o díle Lakomec, seznamuje s použitým literárním jazykem, formou i motivy. Charakterizuje hlavní postavy, popisuje děj a tak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

25x

Edmond Rostand: Cyrano z Bergeracu

Práce charakterizuje a hodnotí veršované drama Cyrano z Bergeracu francouzského autora Edmonda Rostanda. Úvodní přiblížení díla tvoří především histor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


25x
[1]  «  44  45  46  47  48  49  50  51  52  »  [60]