Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Evropská literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Charles Baudelaire: Květy zla

Práce seznamuje s životem Charlese Baudelaira a jeho nejznámějším dílem, básnickou sbírkou Květy zla. Úvodní část sestává z nastínění autorova života,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

19x

William Shakespeare: Romeo a Julie - podrobný popis děje 8/20

Práce obsahuje detailní seznámení s dějem nejslavnější Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. Stručně popisuje formu díla, dotýká se stálé aktuálnosti ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

19x

Charles Dickens: Oliver Twist

Práce obsahuje rozbor románu Oliver Twist od Charlese Dickense. Dílo je nejprve zasazeno do kontextu realismu a poté následuje jeho obsahová a formáln... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

18x

Williama Shakespeare: Mnoho povyku pro nic

Seminární práce z českého jazyka odpovídá na otázky týkající se autora, literárněhistorického kontextu, myšlenek, děje, postav či uměleckých prostředk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

18x

William Shakespeare: Romeo a Julie

První část práce představuje tragédii Romeo a Julie od anglického dramatika Williama Shakespeara. Informuje o autorově inspiraci, použitém literárním ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

17x

Molière: Zdravý nemocný

Práce charakterizuje život a tvorbu Molièra, zabývá se jeho zařazením a charakteristikou doby, včetně historického kontextu. Krátce se věnuje kla... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

17x

Johann Wolfgang Goethe: Viléma Meistera léta učednická

Tento text seznamuje s obsahem románu německého prozaika Johann Wolfganga Goetha nazvaným Viléma Meistera léta učednická. Nejdříve uvádí stručný život... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

16x

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor - podrobný popis děje 17/20

Práce podrobným způsobem seznamuje s dějem hry Revizor Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Po základní charakteristice formy dramatu a výčtu jeho postav reka... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

14x

Sofoklés: Antigona - rozbor k maturitě 1/5

Stručný rozbor Sofoklova dramatu Antigona k maturitě obsahuje základní informace o knize, včetně jejího zařazení a tématu. Následně zpracovává charakt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

14x

Charles Dickens: Oliver Twist

Práce představuje detailně zpracovaný rozbor románu Oliver Twist. Nejprve obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav. So... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

14x
[1]  «  46  47  48  49  50  51  52  53  54  »  [60]