Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 519 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Evropská literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Obsah díla - VERGILIUS: Aeneas

Detailní rozbor děje všech knih Vergiliovy Aeneidy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Hamlet

Práce stručně nastiňuje děj literárního díla Hamlet, kromě toho obsahuje také stručný rozbor díla, rozbor použitých jazykových prostředků a charakteri... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Othello

Práce stručně nastiňuje děj dramatu Othello, obsahuje také rozbor díla a stručnou charakteristiku postav, velmi stručně se zmiňuje také o dalších díle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Evžen Oněgin

Práce stručně nastiňuje obsah literárního díla, obsahuje také rozbor a charakteristiku postav. Věnuje se také životu a dalším dílům Alexandra Puškina ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Charles Baudelaire - Květy zla

Rozbor básnické sbírky Květy zla od Charlese Baudelaira, rozdělený na tři vrstvy - tematická, jazyková a kompoziční. V nich se zabývám druhem a žánrem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Romeo a Julie + Othello - William Shakespeare

Práce slouží jako výukový materiál pro studenty maturitních ročníků k ústní části státní maturity z češtiny. Konkrétně se jedná o rozbory dvou knih Wi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Hamlet

Jedná se o rozbor literárního díla Hamlet. Rozbor je velice dobře propracovaný, poněvadž byl určen k maturitě na jazykovém gymnáziu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Lakomec

Jedná se o rozbor díla k maturitě. Rozbor je velmi kvalitně a podrobně zpracován, protože byl určen k maturitě na jazykovém gymnáziu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Antigona

Jedná se o literární rozbor antického díla Antigona. Rozbor je dosti kvalitně a podrobně zpracován, poněvadž byl určen k maturitě na jazykovém gymnázi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Obraz Doriana Graye

Jedná se o rozbor literárního díla Obraz Doriana Graye. Rozbor je kvalitně a detailně zpracován. Určeno k maturitě na jazykovém gymnáziu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x
[1]  «  51  52  53  54  55  56  57  58  59