Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Evropská literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Moliere - Lakomec - rozbor k maturitě

Práce obsahuje rozbor díla Lakomec. Tento rozbor je vhodný pro studenty středních škol, kteří budou maturovat. V tomto rozboru najdete vše potřebné ja... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Hamlet, kralevic dánský (W. Shakespeare)

Práce obsahuje rozbor díla podle jednotlivých bodů v rámci ústní zkoušky z českého jazyka ve společné části maturity... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Lakomec (Molière)

Práce obsahuje rozbor díla podle jednotlivých bodů v rámci ústní zkoušky z českého jazyka ve společné části maturity. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Dekameron - Giovanni Boccaccio

Dílo velice ovlivnila morová epidemie. Podle mě se dílo snaží ukázat, že i při katastrofě se mohou lidé bavit a mít se dobře. Kniha klade důraz na mez... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Obsah díla - VERGILIUS: Aeneas

Detailní rozbor děje všech knih Vergiliovy Aeneidy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Hamlet

Práce stručně nastiňuje děj literárního díla Hamlet, kromě toho obsahuje také stručný rozbor díla, rozbor použitých jazykových prostředků a charakteri... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Evžen Oněgin

Práce stručně nastiňuje obsah literárního díla, obsahuje také rozbor a charakteristiku postav. Věnuje se také životu a dalším dílům Alexandra Puškina ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Charles Baudelaire - Květy zla

Rozbor básnické sbírky Květy zla od Charlese Baudelaira, rozdělený na tři vrstvy - tematická, jazyková a kompoziční. V nich se zabývám druhem a žánrem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Romeo a Julie + Othello - William Shakespeare

Práce slouží jako výukový materiál pro studenty maturitních ročníků k ústní části státní maturity z češtiny. Konkrétně se jedná o rozbory dvou knih Wi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x

Hamlet

Jedná se o rozbor literárního díla Hamlet. Rozbor je velice dobře propracovaný, poněvadž byl určen k maturitě na jazykovém gymnáziu.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

0x
[1]  «  52  53  54  55  56  57  58  59  60  »  [60]