Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Evropská literatura do 20. století
Název Goodness Staženo

Sofokles-Oidipus

Práce obsahuje stručný rozbor díla Oidipus od Sofokla. Popisuje autora i dílo. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


918x

Sofokles: Antigona

Text seznamuje se Sofoklovým dílem Antigona. Uvádí základní informace o autorovi. Dále se věnuje charakteristice postav a popisu děje. Závěr obsahuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

907x

Jules Verne: Cesta kolem světa za 80 dní

Tato práce velmi stručně seznamuje s obsahem dobrodružného románu Cesta kolem světa za 80 dní. Věnuje se popisu děje a charakteristice hlavních postav... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

899x

Ezop: Bajky

Práce velmi stručně a povšechně charakterizuje Ezopovy Bajky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

859x

Johana Spyri: Heidi děvčátko z hor

Tento text velmi stručně shrnuje základní děj knihy Heidi, děvčátko z hor od Johany Spyriové.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

858x

William Shakespeare: Romeo a Julie, Othello

Jde o obsah 2 dramat Williama Shakespeara, a to Romea a Julie a Othella.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

843x

Alexandre Dumas: Tři mušketýři

Tato práce popisuje děj románu Tři mušketýři od francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

813x

Giovanni Boccacio: Dekameron

Autorka nejprve stručně charakterizuje celé dílo, a poté vypráví děj prvních čtyř dnů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

807x

Johann Wolfgang Goethe: Utrpení mladého Werthera

Práce seznamuje s obsahem románu Utrpení mladého Werthera od německého spisovatele Johanna Wolfganga Goetha.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

806x

Homér: Ilias

Tato práce velmi stručně popisu děj starořeckého hrdinského eposu Illias od Homéra.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

806x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [60]