Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 477 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2700 prací zdarma.

Poradíme vám

Název Goodness Staženo

Karel Čapek – poslední rok života

Tato práce obsahuje zkrácený životopis Karla Čapka. Podrobně se pak zabývá posledním rokem jeho života, kde informuje o jeho samotě, i návrzích na Nob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů


8x

Josef Čapek - život a dílo

Text seznamuje s životem Josefa Čapka. Uvádí charakteristiku jeho díla. Zmiňuje šest knih, které napsal s bratrem Karlem Čapkem. Informuje o samostatn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

4x
«  1  2