Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Název Goodness Staženo

Ivan Klíma

Práce obsahuje krátký medailonek spisovatele Ivana Klímy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů


128x

Jan Amos Komenský

Práce obsahuje krátký medailonek Jana Amose Komenského.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů


125x

Jan Amos Komenský - životopis a dílo

Život Jana Amose Komenského - dětství, studium, správcování bratrské koleje, pobyt ve Fulneku, dopad Bílé Hory na jeho profesní dráhu, pobyt a práce v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

95x

Franz Kafka: Životopis; Proměna, Nezvěstný

Práce se skládá ze tří částí. V první části je popsán Kafkův život a úplná bibliografie. Další část je věnována rozborům dvou děl – Proměny a Nezvěstn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

79x

Jan Amos Komenský - životopis a dílo

Komenský - dětství, studie, ukrývání, jeho ženy, ztráta vlasti, pobyt v Amsterodamu, nemoci. Dílo - filozofické myšlení, Labyrint světa a ráj srdce (v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

31x

Jan Ámos Komenský - život a dílo

Práce představuje jednoho z nejvýznamnějších českých učitelů, Jana Ámose Komenského. Stručně se zabývá jeho životem a blíže se zaměřuje na charakteris... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů, Životopisy spisovatelů

20x

Imre Kertész - život a dílo

Práce seznamuje s životem a dílem maďarského držitele Nobelovy ceny za literaturu Imre Kertészem. Uvádí stručný přehled jeho tvorby. Podrobněji analyz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

16x

Josef Knap - Muži a hory

Josef Knap - Muži a hory: Knapův život, psaní do časopisů, první díla, Muži a hory - lyrická próza, rozbor díla, další knihy Josefa Knapa.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

6x

Franz Kafka - život a dílo

Text seznamuje s životem a dílem Franze Kafky. Informuje o Muzeu Franze Kafky v areálu Hergetovy cihelny v Praze. Věnuje se popisu spisovatelova život... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

1x
«  1  2  3