Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Název Goodness Staženo

Neposuzuj člověka podle toho, co získal, ale podle toho, co dal

Práce obsahuje úvahu na téma "Neposuzuj člověka podle toho, co získal, ale podle toho, co dal" vycházející z vlastních zkušeností autorky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

426x

Žába zapomněla, že kdysi byla pulcem

Práce na základě čínského přísloví "Žába zapomněla, že kdysi byla pulcem" rozvíjí úvahu o střídání starší a mladší generace a jejich vztazích.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

410x

Vztah jako nejvyšší hodnota

Slohová práce vychází z citátu V. Hraběte: Hledám Tě ve městě rozpáleném za poledne, hledám tě ve městě stočeném do klubíčka noci. Zabývá se vlastnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

382x

Tolerance v globalizovaném světě

Slohová práce se zamýšlí nad možností tolerance v globalizovaném světě a své úvahy ilustruje na vztahu Spojených států a Afghánistánu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

350x

Psaní je o pocitu

Práce je krátkou úvahou o psaní o pocitu, které autorovi přináší. Sleduje jeho myšlenkové pochody, když o psaní přemýšlí, a shrnuje jeho názory ohledn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

338x

Lidé považují za dobré to, co byli naučeni za dobré považovat během své výchovy v rodině a v dané kultuře společnosti - úvaha nad citátem

Práce předkládá úvahu nad citátem: „Lidé považují za dobré to, co byli naučeni za dobré považovat během své výchovy v rodině a v dané kultuře společno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

336x

Vždyť silná jako smrt je láska

Co je láska? Jakou na sebe bere podobu? A je všechno, s čím se člověk v životě pod tímto názvem setkává skutečně hodno tohoto slova? Autor se snaží od... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

321x

Úvaha nad citátem Johna Robinsona Jefferse

Práce se zabývá úvahou nad zvoleným citátem amerického básníka Johna Robinsona Jefferse: ,,Co jen se stalo světu, že z nás dělá lháře, podvodníky a zb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

300x

Proč se lidé odedávna stále něčeho obávají?

Úvaha, ve které jsme se autoři měli zamyslet nad tím, čeho se lidé odedávna nejvíce obávají. Jedná se o vlastní názor autora i pohled na věc.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

292x

Fantazie může být nepřítel

Práce je krátkou úvahou o fantazii. Nejedná se o popis fantazie nebo snahu o její zachycení na papír, ale o nevýhody s velkou fantazií spojené. Snažím... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

266x
«  1  2  3  4  5  6  »