Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Název Goodness Staženo

Úvaha - Budoucnost skrytá ve fantazii

Na začátku práce je krátký odstavec objasňující, co to je úvaha. Poté obsahuje úvahu na téma Budoucnost skrytá ve fantazii. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

534x

Žába zapomněla, že kdysi byla pulcem

Práce na základě čínského přísloví "Žába zapomněla, že kdysi byla pulcem" rozvíjí úvahu o střídání starší a mladší generace a jejich vztazích.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

521x

Vztah jako nejvyšší hodnota

Slohová práce vychází z citátu V. Hraběte: Hledám Tě ve městě rozpáleném za poledne, hledám tě ve městě stočeném do klubíčka noci. Zabývá se vlastnost... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

440x

Fantazie může být nepřítel

Práce je krátkou úvahou o fantazii. Nejedná se o popis fantazie nebo snahu o její zachycení na papír, ale o nevýhody s velkou fantazií spojené. Snažím... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

429x

Vždyť silná jako smrt je láska

Co je láska? Jakou na sebe bere podobu? A je všechno, s čím se člověk v životě pod tímto názvem setkává skutečně hodno tohoto slova? Autor se snaží od... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

410x

Tolerance v globalizovaném světě

Slohová práce se zamýšlí nad možností tolerance v globalizovaném světě a své úvahy ilustruje na vztahu Spojených států a Afghánistánu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

399x

Lidé považují za dobré to, co byli naučeni za dobré považovat během své výchovy v rodině a v dané kultuře společnosti - úvaha nad citátem

Práce předkládá úvahu nad citátem: „Lidé považují za dobré to, co byli naučeni za dobré považovat během své výchovy v rodině a v dané kultuře společno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

380x

Psaní je o pocitu

Práce je krátkou úvahou o psaní o pocitu, které autorovi přináší. Sleduje jeho myšlenkové pochody, když o psaní přemýšlí, a shrnuje jeho názory ohledn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

377x

Proč se lidé odedávna stále něčeho obávají?

Úvaha, ve které jsme se autoři měli zamyslet nad tím, čeho se lidé odedávna nejvíce obávají. Jedná se o vlastní názor autora i pohled na věc.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

370x

Úvaha nad citátem Johna Robinsona Jefferse

Práce se zabývá úvahou nad zvoleným citátem amerického básníka Johna Robinsona Jefferse: ,,Co jen se stalo světu, že z nás dělá lháře, podvodníky a zb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Úvaha

362x
«  1  2  3  4  5  6  »