Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury
Název Goodness Staženo

Lidová slovesnost - maturitní otázka

Toto otázka stručně v druhé půli i nepřehledně seznamuje s lidovou slovesností. Nejprve ji charakterizuje s hlediska témat, obsahu, znaků i stylu. Krá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Společenské a etické problémy v dílech kritického realismu - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje společenské a etické rovině děl kritického realismu. V obecném úvodu seznamuje s historickými okolnostmi vzniku realis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Světová literatura 1. poloviny 20. století - maturitní otázka

Práce se zabývá světovou literaturou 1. poloviny 20. století. Nejprve stručně charakterizuje moderní umělecké směry a jejich nejvýznamnější představit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Antické základy evropské literatury

Jedná se o přehled antické literatury, která se dělí do čtyř základních období – archaického, attického, helénistického a římského. Práce jednotlivá o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Literatura období humanismu a baroka v Evropě a u nás

Jedná se o souhrn evropské a české literatury období humanismu a baroka. V práci jsou dané směry blíže charakterizovány a následně jsou představeni au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Světová a česká realistická literatura 19. století

Tato seminární práce je přehledem české a světové realistické literatury 19. století. Jsou představeny znaky realismu a jeho fáze. V první části jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Česká poezie na přelomu 19. a 20. století

Seminární práce zpřehledňuje vývoj české poezie na přelomu 19. a 20. století. Po charakteristice dané doby vyjmenovává autor hlavní literární směry a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Počátky slovesného umění a mimoevropské starověké písemnictví - maturitní otázka 1/26

Maturitní otázka se zabývá především starověkým písemnictvím. Popisuje počátky slovesného umění od dávné Mezopotámie, až po vznik Bible. Nezapomíná an... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Antická literatura - maturitní otázka 2/26

Práce informuje o antické literatuře, zabývá se jak Řeckem, tak Římem. U obou zemí charakterizuje dobovou společenskou situaci, uvádí jejich časovou p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Renesance ve světové literatuře - maturitní otázka 4/26

Práce se zaměřuje na literaturu v období renesance. Krátce informuje o tehdejší společenské situaci, kultuře a definuje nejpoužívanější literární žánr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [102]