Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury
Název Goodness Staženo

Německy píšící čestí autoři - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která v heslech představuje životy a díla tří autorů z přelomu století tvořících v němčině, ale žijících v Č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

412x

Renesance a humanismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Práce formou výpisků charakterizuje pojmy renesance, humanismus a popisuje podmínky jejich vzniku. Poté se již věnuje tvorbě italských, francouzských,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

408x

Baladická epika v české literatuře 19. a 20. století - maturitní otázka 13/18

Práce definuje baladu, popisuje její vývoj a srovnává chápání tohoto pojmu v historii a dnes. Poté stručně charakterizuje jednotlivé umělé balady a ba... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

403x

Romantismus a počátky realismu v české literatuře - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Nejdříve charakterizuje romantismus v českých zemích, poté vyjmenovává nejznámější spisovat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

395x

Maturitní otázky z literatury a češtiny

Jedná se o kompletně vypracované maturitní otázky z literatury a gramatiky. Literatura pokrývá vše od nejstarších psaných památek v 25 otázkách a gram... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

389x

Divadlo po roce 1945 v ČR

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která představuje vývoj českého divadla po 2. světové válce. Představeny jsou hlavní divadelní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

378x

Husovi předchůdci a Mistr Jan Hus - maturitní otázka

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje představení období husitství v české literatuře. Vyjmenovává Husovi předchůdce,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

375x

Česká literatura po 2. světové válce - maturitní otázka

Maturitní otázka velmi stručně seznamuje s českou literaturou po druhé světové válce. Heslovitě popisuje vliv politické situace po válce na rozvoj kul... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


369x

Ota Pavel - Smrt krásných srnců

Práce se zaměřuje na téma z literatury od Oty Pavla Smrt krásných srnců. Pojednává nejen o motivech, postavách, ději, ale i životu autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

359x

Realismus a naturalismus ve světové literatuře 19. století - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se velmi stručně zabývá realismem a naturalismem ve světové literatuře 19. století. V úvodu nejprve charakterizuje realismus jak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

354x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]