Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury
Název Goodness Staženo

Česká meziválečná poezie - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma česká meziválečná poezie. Velmi stručně charakterizuje proletářskou poezii, poetismus a surrealis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


354x

Generace buřičů - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku zabývající se generací buřičů v české literatuře. V úvodu velmi stručně charakterizuje tehdejší mode... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

350x

Karel Čapek - Věc Makropulos

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z literatury na téma Věc Makropulos od Karla Čapka. Rozebírá motivy a postavy i děj. Dále je zde charakterizován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

347x

Jednota bratrská, český a latinský humanismus, Komenský - maturitní otázka

Práce formou hesel charakterizuje tvorbu spjatou s Jednotou bratrskou a oba směry humanismu v Čechách, kde se zaměřuje na jednotlivé literární žánry. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

342x

Meziválečná literatura - maturitní otázka

Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku na téma meziválečná literatura. Nejdříve velmi povrchně informuje o socialistickém realismu, poté vyjmeno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

341x

Literatura doby husitské a Mistr Jan Hus - maturitní otázka

Práce popisuje formou výpisků dobovou situaci předhusitskou, husitskou a polipanskou. Charakterizuje tvorbu a věnuje se jednotlivým autorům a žánrům. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

339x

Proměna - Franz Kafka

Práce obsahuje vypracované téma k nové maturitě - Proměna od spisovatele Franze Kafky. Práce rozebírá například téma, motiv, časoprostor, kompoziční v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

335x

Vývoj české literární kritiky a estetiky - maturitní otázka 19/23

Maturitní otázka uvádí stručný přehled vývoje české literární kritiky a estetiky. Po vysvětlení pojmů estetika a literární kritika předkládá nejvýznam... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

327x

Vědecko - fantastická literatura - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje vědecko-fantastické literatuře. Nejprve tento žánr stručně charakterizuje, poté se zabývá styly, které vývoji žánru př... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

326x

Realismus v české literatuře v 19. století - maturitní otázka

Práce krátce a v heslech popisuje vznik realismu a vyjmenovává jednotlivé autory a díla venkovské a historické prózy. Neobsahuje děje a životopisy. detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

319x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [102]