Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury
Název Goodness Staženo

E. M. Remarque - Na západní frontě klid

Práce se zaměřuje na maturitní otázku E. M. Remarque - Na západní frontě klid. Rozebírá krátce postavy, děj i kompozici díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

254x

Literatura husitská

Předhusitská doba - krize v církvi, Konrád Waldhause, Jan Milíč z Kroměříže, Mětěj z Janova,...Husitská doba - Jan Hus - život a dílo, vrcholné husits... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

253x

Evropská renesance a humanismus - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se pouze velmi stručně a kuse zabývá renesancí a humanismem v Evropě. Charakterizuje dané období, porovnává ho se středověkem a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

250x

Ernest Hemingway - Stařec a moře

Práce se zaměřuje na maturitní otázku Ernest Hemingway - Stařec a moře. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

249x

Literatura baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu - maturitní otázka

V maturitní otázce jsou zpracována témata barokní, klasicistní, osvícenské a preromantické literatury. V úvodu každé části autor popisuje charakterist... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

245x

Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z literatury na téma Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou od Arnošta Lustiga. Popisuje jak motivy, postavy, tak i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

244x

Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde

Práce je zaměřena na rozbor díla Obraz Doriana Graye od spisovatele Oscara Wilda. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle novýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

241x

Evropský realismus a naturalismus 19. století v národních literaturách - maturitní otázka

Tato maturitní otázka se věnuje evropskému realismu a naturalismu. Nejdříve oba pojmy stručně charakterizuje, poté uvádí představitele realismu anglic... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


238x

Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka 18/26

Vypracovaná maturitní otázka z českého jazyka se věnuje souvislostem českého jazyka s literaturou. Práce je zpracována formou tabulky, která k časovém... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

237x

Realismus ve světové literatuře - maturitní otázka 1/4

Vypracovaná maturitní otázka se velmi stručně věnuje světovému literárnímu realismu. Uvádí výčet nejvýznamnějších spisovatelů Francie, Ruska, Anglie a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

236x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [102]