Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury
Název Goodness Staženo

A. S. Puškin - Evžen Oněgin

Práce se zaměřuje na maturitní otázku od A. S. Puškina Evžen Oněgin. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

236x

Balada - maturitní otázka

Tato práce se zabývá problematikou balady. Obsahuje zpracovanou maturitní otázku z literatury. Nejprve žánr stručně charakterizuje, poté se věnuje roz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

227x

Maturitní otázky z Literatury (obchodní akademie)

Nejstarší starověké literární památky, antická literatura. Naše středověká literatura a kultura 9. až 14. století. Literatura doby husitské, odraz hus... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

225x

Lidová tvorba v době baroka - maturitní otázka 15/15

Práce v podobě maturitní otázky se zaměřuje na lidovou tvorbu v barokní době. Probírá jednotlivé literární útvary objevující se v daném období. Závěr ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

223x

Ústní lidová slovesnost - maturitní otázka 8/12

Tato práce se věnuje ústní lidové slovesnosti. Velmi stručně charakterizuje dobu jejího vzniku. Uvádí autory, kteří náměty lidové slovesnosti zpracová... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

218x

Viktor Dyk - Krysař

Práce se zaměřuje na maturitní otázku Viktor Dyk - Krysař. Rozebírá motivy, postavy i děj.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

215x

Realismus a naturalismus v české literatuře v 2. polovině 19. století - maturitní otázka

Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku zabývající se realismem a naturalismem v české literatuře v 2. polovině 19. století. V úvodu nejprve... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

214x

Směřování součastné české literatury - maturitní otázka

Tento text v heslech shrnuje základní údaje o české polistopadové literatuře. Nejprve popisuje uvolňování atmosféry během normalizace a po revoluci. P... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

214x

J. E. Steinbeck - O myších a lidech

Práce se zaměřuje na maturitní otázku J. E. Steinbeck - O myších a lidech. Krátce rozebírá postavy, děj i kompozici díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

214x

Renesance ve světě

Práce formou velmi stručných bodů popisuje vznik a charakteristiku renesance, nejznámější autory a jejich díla. Dále stručně popisuje postavení člověk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

212x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [102]