Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Americké drama - anglicky

Text v poznámkách představuje některé nejvýznamnější americké dramatiky spolu s popisem jejich života, stylu práce nebo i některých děl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

9x

Egon Bondy: Lyrický subjekt ,,Totálního realismu“

Tato práce analyzuje lyrický subjekt ve sbírce Totální realismus českého spisovatele Egona Bondyho. Nejdříve uvádí stručná životopisná data autora a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

9x

Téma lásky ve francouzské literatuře od počátků po 20. století - francouzsky

Práce pojednává o tématu lásky obsažené ve francouzské literatuře od jejích počátků až po 20. století. Postupně rozebírá jednotlivá období a hledá v n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

8x

Realismus a moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v literatuře

Práce se zaměřuje na období realismu, a to jak v české, tak světové literatuře. Rozebírá realismus z hlediska městské tématiky, vesnického románu a po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

8x

Antika a česká literatura

Cílem této práce je shrnout a zhodnotit vliv antických tradic na českou středověkou literaturu. Jako první autor vyzdvihuje úlohu latinského jazyka, p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

8x

Kultura a literatura 18. století

Autorka se věnuje třem významným hnutím 18. století - klasicismu, osvícenství a preromantismu. Charakterizuje nejen hlavní myšlenky těchto proudů, ale... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

7x

Vladimír Páral - bojovník proti životnímu stereotypu

Vladimír Páral - jeho osobnost, styl "automatického psaní", "inženýrské prózy", životopisná data, Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

7x

Básně z trilogie Pán prstenů

Práce se věnuje popisu básní obsažených v trilogii Pán prstenů. Mimo základního představení autora trilogie obsahuje práce i ukázky některých prací a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

7x

Dějiny Nového Zákona jako textu

Práce nejprve popisuje způsoby záznamu a písmo dané doby. Poté se věnuje stručné charakteristice a vymezení jednotlivých majuskulních i minuskulních s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

7x

Období renesance v anglické literatuře, William Shakespeare - anglicky

Práce se zabývá obdobím renesance v anglické literatuře se zaměřením na osobnost Williama Shakespeara. Popisuje život renesančních umělců. Charakteriz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

7x
[1]  «  10  11  12  13  14  15  16  17  18  »  [22]