Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Trojúhelníková touha

Práce popisuje tzv. trojúhelníkovou touhu, jev objevující se v mnoha románech, kdy si románová postava zvolí svůj vzor, ke kterému se chce přiblížit. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

7x

Starý zákon

Seminární práce nejprve ve zkratce charakterizuje Bibli a Starý zákon a poté stručně seznamuje s obsahem jednotlivých částí Starého zákona. Rozlišuje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

7x

Hrad Bezděz v díle Karla Hynka Máchy

Práce rozebírá vztah spisovatele Karla Hynka Máchy k hradu Bezděz. Po stručném vylíčení autorova života se věnuje historii hradu Bezděz a především se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

6x

Přehled ruské literatury - rusky

Stručný práce v ruském jazyce podává přehled dějin ruské literatury. Od nejstarší středověké literatury až po autory 20. století. Autor každou literár... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

6x

Poetismus

Práce se zabývá poetismem, nejprve rozebírá, co samotný poetismus znamená, jaké jsou jeho hlavní prvky a jak se tvoří. Dále představuje hlavní české p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

6x

Souboj charakterů v díle Williama Shakespeara (Macbeth a Claudius)

Práce se věnuje rozboru a srovnání dvou slavných Shakespearových hrdinů - Claudia (Hamlet) a Macbetha (Macbeth). V textu jsou charakterizovány jejich ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

5x

Tajemství K. H. Máchy

K.H. Mácha - základní informace. Rozbor Máje - tajemství prostoru, postav a předmětů v Máchově tvorbě - pojímání vlasti, zdvojení, tajemnost místa, př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

5x

LIteratura - ročníková práce

Práce rozebírá dvě literární díla. Prvním je "Jiskra života" od E.M. Remarqua, druhým pak "Slezské písně" Petra Bezruče. Součástí práce jsou životopis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


5x

Interpretace básně - německy

Tato práce se zabývá Interpretací básně. Uvádí znění básně a metrickou analýzu. V obsahové analýze, poté podrobně rozebírá každou sloku.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

5x

Obrazy dětství v dnešní české společnosti - studie ze sociologie dětství

Tato práce upozorňuje na genderové stereotypy zakódované v pohádkách, které předávají dětem normativní představu o rolích mužů a žen ve společnosti. N... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

5x
[1]  «  11  12  13  14  15  16  17  18  19  »  [22]