Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Bohuslav Reynek - analýza tvorby

Práce analyzuje literární tvorbu českého básníka Bohuslava Reynka. Uvádí charakteristiku jeho tvorby na základě citace Ivana Slávika, věnuje se hlavní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

5x

Stereotypy ve fantasy literatuře

Práce se soustředí na stereotypy, které se pravidelně objevují ve fantasy literatuře. Poukazuje na podobnost mezi hlavními i vedlejšími postavami a ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

5x

Nový zákon

Seminární práce z českého jazyka odpovídá na některé otázky týkající se Nového zákona. Seznamuje s jeho obsahem, objasňuje zásady učení Ježíše Krista ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

5x

Konrád Lorenz - Takzvané zlo

Práce je zaměřena na rozbor díla Takzvané zlo od Konráda Lorenze. Práce popisuje život autora, co udělal významného, jeho napsaná díla. Následuje rozb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

5x

Mé názory na současnou českou literaturu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Poetismus

Velmi pečlivě propracovaná seminární práce, která si klade za cíl informovat o vzniku, formování, a základních principech fungování poetismu. Nejprve ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Rozpory Karla Hlaváčka v kontextu české dekadence

Seminární práce sleduje přínos dekadenta Karla Hlaváčka pro českou literaturu. Nejdříve autor charakterizuje obecně pojem dekadence a představuje všec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Karel Hynek Mácha: život a dílo

Práce ve své první části sleduje životní osudy Karla Hynka Máchy a shrnuje jeho literární činnost. V dalších pasážích představuje děj a motivy skladby... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Goldoniho divadelní reforma: Od commedia dell’arte po komedii charakterů

Práce analyzuje tři komedie Carla Goldoniho: Sluha dvou pánů, Chytrá vdova a Poprask na laguně. Na těchto třech komediích, pocházejících z různých obd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Iluminovaný rukopis Knížek šesterých od Tomáše Štítného ze Štítného

Práce se věnuje Tomáši Štítnému ze Štítného a jeho sborníku traktátů Knížky šestery, a to především z hlediska umělecké stránky rukopisu. Uvádí biogra... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x
[1]  «  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  [22]