Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Osobnosti 20. století, jejichž projevy měnily dějiny

Práce do semináře z českého jazyka a literatury seznamuje s životními drahami slavných řečníků 20. století, přináší ukázky z jejich významných projevů... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

3x

České země od počátku století po druhou světovou válku: život, literatura a umění

Seminární práce sleduje literární a uměleckou tvorbu i historický vývoj a způsob života v českých zemích od počátku 20. století po druhou světovou vál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

3x

Překlad jako meziliterární proces

Práce je shrnutím překladatelské teorie slovenského literárního vědce Dionýze Ďurišina. Po uvedení jeho významných prací popisuje, jak Ďurišin nahlíží... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

3x

Motivy středověké francouzské literatury v umění: Tristan a Izolda - francouzsky

Seminární práce z předmětu Starší francouzská literatura nejprve přibližuje příběh klasické středověké legendy o Tristanovi a Izoldě a poté ukazuje, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury


3x

Romantismus: Hrabě Monte Christo, Ivanhoe, Walter Scott

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu popisuje děj dvou děl tohoto období, a to Hrabě Monte Christo A. Dumase a Ivanhoe W. Sc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x

Romantismus: Pýcha a předsudek, Evžen Oněgin, George Gordon Byron

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu seznamuje se dvěma díly a jedním autorem dané literární epochy. Popisuje postavy, děj, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x

Romantismus: Frankenstein, Pýcha a předsudek, Jane Austenová

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu se věnuje ději, postavám a základním formálním a obsahovým rysům dvou románů romantismu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


3x

Wolfgang Iser: Recepční teorie a Akt čtení

Práce popisuje a vysvětluje recepční teorii, formulovanou Wolfgangem Iserem. Objasňuje základní pojmy a myšlenky, které německý literární teoretik ve ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x

Émile Zola - Nana

Tato práce se zabývá spisovatelem Émilem Zolou a jeho dílem Nana, méně známým románem z cyklu Rougon-Macquartů. Zola si vybíral kontroverzní téma a on... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

3x

Terapie dramatem: Dramaterapie

Ročníková práce se věnuje terapiím dramatem a úžeji dramaterapii. Myšlenka využít divadlo k léčení není nikterak nová, její kořeny sahají až do dob st... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

3x
[1]  «  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »  [22]