Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Osvícenství v Evropě - prezentace

Prezentace se věnuje období osvícenství v Evropě, zejména jeho představitelům. Úvod část charakterizuje rysy osvícenství a hledá jeho kořeny. Poté jso... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

2x

Vítězslav Nezval - Edison

Tato seminární práce se zabývá básní Edison ze sbírky Básně noci napsané jedním z předních českých spisovatelů Vítězslavem Nezvalem. Rozebírá nejen au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

2x

Ročníková práce z hudební výchovy od renesance do současnosti

Jedná se o ročníkovou práci, která se věnuje těm nejlepším hudebníkům všech dob, práce dále obsahuje i charakteristiku daného období a důležité prvky ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

2x

Kronika Zuo Zhuan

Práce obsahuje kapitoly o literárních souvislostech, historickém pozadí a taktéž několik přeložených ukázek. Komentáře pana Zuo - literární souvislost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

1x

Iáson

Referát se zabývá legendární postavou Iásona. V úvodu je popsáno jeho narození, dětství a mládí. Dále práce rozebírá Iásonovy cesty a pátrání po zlaté... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

1x

Vznik a vývoj balady v české poezii

Tato práce se zabývá vznikem a vývojem balady. Po definici samotného pojmu následuje rozdělení balady a uvedení zástupců jednotlivých druhů. Nechybí p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Erotika v literatuře se zaměřením na Kama Sutru

Práce se věnuje erotice v literatuře od jejích počátků. Informuje o jejím výskytu v Bibli, popisuje vztah církve k erotické literatuře, především pak ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Česká a světová meziválečná próza: zaměření na George Bernarda Shawa: Pygmalion

Obsahem práce je česká a světová meziválečná próza. Charakterizuje dané období, zmiňuje nově vzniklé umělecké směry a uvádí hlavní události, které teh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Klasicismus, osvícenství a preromatismus: znaky a představitelé v literatuře

Práce formou odrážek pokrývá základní rysy a představitele literatury tří uměleckých a myšlenkových směrů 17. až 18. století, a to klasicismu, osvícen... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Romantismus: Hrabě Monte Christo, Jáma a kyvadlo, Alexandr Sergejevič Puškin

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu se zabývá dvěma díly a jedním autorem tohoto období. Nejprve je vylíčen děj románu Hrab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  [22]