Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Šípková Růženka - anglicky

Tato práce obsahuje stručně převyprávěný děj známé pohádky o Šípkové Růžence v anglickém jazyce.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

448x

Král Artuš - anglicky

Stručný popis legendy o králi Artušovi, jeho meči Excalibru, jeho životě a rytířích kulatého stolu psané anglicky.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

441x

Ostromirovo evangelium - rusky

Práce v krátkosti pojednává o Ostromirově evangeliu, staroruské písemné památce z let 1056 - 1057. Velice stručně tento rukopis charakterizuje a uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

368x

Poetismus a básnická tvorba Vítězslava Nezvala

Tato práce formou souvislého textu charakterizuje základní prvky poetismu a poté se věnuje jejich utváření a výskytu v rámci jednotlivých básnických s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

366x

Shakespearovo dílo

Práce chronologicky řadí jednotlivá díla anglického básníka a dramatika, Williama Shakespeara.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

356x

Charakteristika Hercula Poirota - anglicky

Referát se soustřeďuje na popis postavy detektiva z pera Agathy Christie. Obsahuje informace z detektivova života, jeho postupy při šetření zločinů a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

345x

Jiří Wolker

Jedná se o prezentaci o Jiřím Wolkerovi a jeho tvorbě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

343x

Bohumil Hrabal: Pábitelé

Práce nejprve poukazuje na nemožnost interpretovat Hrabalova díla bez spojitosti s jeho životem a ukazuje, jak se Hrabalova zkušenost promítla do jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


339x

Alois Jirásek a Zikmund Winter

Práce seznamuje s životem a tvorbou Aloise Jiráska a Zikmunda Wintra a popisuje děj jejich významných děl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


330x

Rytířské romány

Seminární práce se věnuje charakteristice a popisu několika rytířských románů v období středověku, dále pak přesahu antického románu do středověkých Č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

304x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [22]