Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Romantismus: Jáma a kyvadlo, Evžen Oněgin, Edgar Allan Poe

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu ve své první části sleduje život Edgara Allan Poea a poté připojuje slohovou práci insp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Romantismus: Odpoutaný Prometheus, Tři mušketýři, Percy Bysshe Shelley

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu nejprve sleduje děj a charakterizuje styl a další formální znaky dramatu Odpoutaný Prom... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Romantismus: Tři mušketýři, Chrám matky Boží v Paříži, Victor Hugo

Seminární práce z českého jazyka na téma literatura romantismu seznamuje s obsahovou a formální stránkou dvou románů romantismu, a to Tři Mušketýři A.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Vladislav Vančura a film

V seminární práci je Vladislav Vančura popisován nejen jako známý spisovatel, ale i jako tvůrce (režisér) a spolutvůrce filmů (autor námětů). Po předs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Feministický výklad pohádek bratří Grimmů

Práce ukazuje, jak feministická literární kritika přistupuje k pohádkám, konkrétně k tradičním pohádkám bratří Grimmů. Tři studie zahraničních kritiků... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Karel Čapek R.U.R

Práce detailně analyzuje život Karla Čapka a jedno z jeho nejznámějších děl - R.U.R. Nepodává pouze teoretické informace, ale také rozebírá autorův st... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Renesance

Práce obsahuje prezentaci zabývající se základními znaky renesance ve světě i v Čechách, stručně popisuje vznik renesance, architekturu, umění a liter... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

1x

Romantismus

Práce obsahuje prezentaci stručně se zabývající vznikem romantismu, uměním, architekturou a literaturou ve světě i v Čechách, doplněna obrazovými ukáz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

1x

Řecké divadlo - anglicky

Tato práce se zabývá problematikou řeckého historického divadla. Charakterizuje styl divadla a dramatu ve starověkém Řecku. Věnuje se hlavním představ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

0x

Specifika české meziválečné literatury

Práce se zabývá díly české literatury, která vznikala v letech 1918-1938 a a která byla specifická pouze pro českou literaturu a neměla v této době an... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  [22]