Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Komparace překladů dramatu Hra o lásce a smrti - francouzsky

Práce obsahuje komparaci dvou překladů Hry o lásce a smrti od francouzského dramatika Romaina Rollanda – srovnáváni jsou překladatelé Ida de Vries a P... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

0x

Téma lásky v díle Borise Viana - francouzsky

Seminární práce zachycuje různá pojetí lásky v díle Borise Viana. Po krátkém životopise autora následuje obecná charakteristika lásky v literatuře. Po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

0x

Ideální dáma očima Baldassara Castigliona

Seminární práce pro předmět Románské literatury I. je založena na rozboru díla Dvořan od Baldassara Castigliona. Nejprve stručně představuje autora a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Francois Villon: komentář k tvorbě

Práce, která komentuje a hodnotí dílo Francoise Villona, nejprve krátce mapuje autorův život. Zamýšlí se dále nad myšlenkou objevující se v jeho sklad... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Česká poezie mezi válkami a během 2. světové války

Prezentace seznamuje s některými významnými směry, autory a díly české poezie 1. poloviny 20. století. Zachycuje autory proletářské poezie, poetismu i... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Světová literatura počátku 20. století a mezi válkami - prezentace

Prezentace se nejprve věnuje moderním uměleckým směrům v literatuře, které se objevily na počátku 20. století. Shrnuje jejich znaky a uvádí jejich pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Dumas, Poe, Gogol , Dickens

Práce rozebírá díla několika autorů. Tři mušketýři a Hrabě Monte-Christo od Alexandra Dumase. Edgar Allan Poe díla Havran, Jáma a kyvadlo a další. Ni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

0x

James Joyce - Dubliňané

Jako téma své seminární práce jsem si vybrala povídkový soubor Dubliňané od irského spisovatele Jamese Joyce. Autor patřil ve své době k nedoceněným a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Jan Vodňanský

Jedná se o seminární práci na literaturu. Skládá se z teoretické části obsahující život a dílo autora Jana Vodňanského a z praktické části v níž jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Jan Neruda v kontextu vývoje českého fejetonu

Seminární práce představuje fejeton jako žánr a detailně se zabývá Nerudovým fejetonem v kontextu vývoje tohoto žánru v Čechách i okolních zemích. Pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x
[1]  «  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »  [22]