Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Seminárky/referáty z literatury
Název Goodness Staženo

Antická literatura

Tato práce obsahuje charakteristiku antické literatury, rozděluje ji do dvou hlavních odvětví -Řecká a Římská literatura. Řecká i Římská literatura js... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


134x

Vybrané literárněvědné pojmy

Práce vymezuje některé literárněvědné pojmy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

130x

Český realismus a naturalismus

Práce ve zkratkovitých bodech informuje o období českého, ale také světového realismu a naturalismu, a to především v literatuře. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

129x

Michal Viewegh: profil spisovatele

Práce skládá pestrý profil spisovatele Michala Viewegha z různorodých zdrojů a textů od stručné biografie přes rozhovory a obsahy knih až po Vieweghov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury


123x

Řecká a římská literatura

Stručná seminární práce v bodech seznamuje s antickou literaturou. Nejdříve se věnuje nejvýznamnějším spisovatelům Řecka a poté je pozornost zaměřena ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

122x

Osvícenství v německé literatuře - německy

Práce v barevně členěných heslech stručně seznamuje s osvícenskou tvorbou v Německu. Krátce charakterizuje dobu, včetně filosofie a encyklopedistickéh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

119x

Arthur Conan Doyle - život a dílo

Stručný referát představuje velmi bohatý život spisovatele sira Arthura Conana Doyla. Seznamuje hlavně se stěžejními charaktery jeho díla. Obsahuje vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

117x

Inklings: Tolkien a Lewis

Práce podrobně představuje literární klub spojený s Univerzitou v Oxfordu. Tato skupina se velkou měrou podílela na vytvoření fantasy žánru a mezi nej... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

117x

The Rime of the Ancient Mariner

Cílem práce je porovnat realistické prvky s projevy nadpřirozena v básni The Rime of the Ancient Mariner. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

112x

Literatura pro děti a mládež

Tato práce přehledně zpracovává téma dětské literatury. Obsahuje informace o vzniku a vývoji dětské literatury, rozdělení a funkce, uvádí hlavní spiso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

109x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [22]