Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 550 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2728 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Světový realismus - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z hodiny literatury na gymnáziu. Heslovitě seznamují s realismem ve světové literatuře. Charakterizují jeho základní rysy a jednotl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Světový realismus a naturalismus

Zápisky z hodin literatury představují autory světového realismu a naturalismu. Nejprve jsou stručně nastíněny znaky realismu, ale také kritického rea... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Světový realismus a naturalismus

Zestručněné výpisky z hodin literatury na gymnáziu. Soubor obsahuje vybrané autory světového realismu a naturalismu, souhrn jejich děl a stručný obsah... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


1x

Teorie literatury - zápisky z literatury 1/4

Práce obsahuje podrobné a přehledné zápisky z hodin literatury na téma Teorie literatury. Zabývají se strukturou literárního díla, literárními útvary ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

227x

Ústní lidová slovesnost

Práce se stručně zabývá ústní lidovou slovesností. Charakterizuje ji, uvádí její rysy i nejčastější témata. Všímá si jednotlivých druhů a žánrů ústní ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

12x

Úvod do české literatury v době baroka

Zápisky jsou stručným úvodem do českého písemnictví v období baroka. Představují několik autorů oficiální katolické a exulantské protestantské literat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

193x

Úvod do teorie literatury

Práce definuje literární vědu, představuje literární žánry a uvádí jejich dělení. Dále se zabývá strukturou literárního díla, všímá se jeho tematické,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

2x

Vitalismus, civilismus, futurismus, Buřiči/ struktura literárního díla

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

14x

Vývoj české poezie v 1. polovině 20. století

Práce formou výpisků shrnuje vývoj české poezie a ukazuje jak válka ovlivnila poezii a utváření spolků dané doby. Věnuje se charakteristice jednotlivý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

5x

Vývoj středověkých literatur a antická literatura

Práce charakterizuje a časově zařazuje jednotlivé literatury. Věnuje se jejich nejdůležitějším znakům a jmenuje nejznámější díla a autory (pokud jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x
[1]  «  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »  [17]