Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Beat generation - výpisky ze střední školy

Tyto výpisky ze střední školy z hodin literatury se týkají tématu Beat generation. V heslech seznamují s charakteristikou daného směru, představují tv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

174x

Česká a světová literatura 2. poloviny 20. století

Zápisky z gymnaziálních hodin literatury postihují významné české a světové spisovatele, díla a literární směry 2. poloviny 20. století. Krátce charak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Česká a světová literatura pro děti a mládež - vypracované otázky

Otázky zpracovávají tématiku české i světové literatury pro děti a mládež. Seznamují s jejími charakteristickými rysy, popisují její vývoj od 19. stol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

107x

Česká literatura - od pravěku až do poezie v první polovině 20.st

V práci jsou formou heslovitých poznámek charakterizována jednotlivá období, jejich periodizace, typy literatury, které vznikaly a jejich témata. Prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

23x

Česká literatura - zápisky z 4. ročníku gymnázia

Zápisky ze střední školy z hodin českého jazyka jsou zaměřeny na českou literaturu po roce 1945. Zápisky zachycují vývoj české poezie, prózy i dramatu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Česká literatura 1. poloviny 20. století

Práce obsahuje výpisky z přednášek. Popisuje informace o autorech a jejich dílech od konce 19. století do 2. světové války. Poetismus, historická díla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

163x

Česká literatura 19. století 2

Práce obsahuje zápisky z předmětu Česká literatura 19. století. Práe je vhodná jako příprava ke zkoušce nebo na státnice. Práce obsahuje například: li... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x

Česká literatura 50. až 60. let 19. století

Tématem této práce je česká literatura v druhé polovině 19. století. Práce nabízí heslovité shrnutí situace v českých zemích v 50. letech 19. století.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

447x

Česká literatura po roce 1968

Zápisky z hodin nejdříve představují historický kontext české literatury po roce 1968, řadí ji do třech směrů a na většině prostoru poté seznamují s ž... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


104x

Česká meziválečná próza, první světová válka ve světové a naší literatuře, nástup moderního umění, česká poezie ve 2. polovině 19. století, balada

Zápisky z hodin českého jazyka a literatury seznamují s autory a díly české meziválečné prózy, obrazem první světové války v naší a světové literatuře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


169x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]