Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 584 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2753 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Evropská historie a kultura: 19. století - přednášky - 8. díl

Práce se zabývá obdobím 19. století. Popisuje tehdejší historické události, především revoluci v letech 1948-1949. Dále se věnuje filozofii i kultuře,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

1x

Evropská historie a kultura: 20. léta 20. století - přednášky - 10. díl

V práci je popisována situace v Německu ve 20. letech 20. století. Zabývá se významnými historickými událostmi, vědou a kulturou. Věnuje se filmu, hud... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

2x

Evropská historie a kultura: Antika až románský sloh - 1. díl

Práce se zevrubně zabývá německou historií a jeho kulturou, stěžejní část se zaměřuje na germánskou literaturu - popisuje nejstarší literární památky ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

2x

Evropská historie a kultura: Baroko - 5. díl

Práce se soustředí na období 16. - 18. století. Zabývá se nejdůležitějšími historickými událostmi, absolutismem a merkantilismem. V oblasti kultury se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

1x

Evropská historie a kultura: Humanismus a renesance - 4. díl

Práce je zaměřena na kulturu 16. a 17. století. Popisuje tehdejší historii, věnuje se Martinu Lutherovi, třicetileté válce, zabývá se renesancí i huma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

3x

Evropská historie a kultura: Německo 1945 až 1995 - přednášky - 12. díl

Práce se zabývá Německem v letech 1945 - 1995. Nejprve se soustředí na historii, popisuje rozdělení Německa na východní a západní část a jejich násled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

3x

Evropská historie a kultura: Osvícenství - přednášky - 6. díl

Práce popisuje období německého osvícenství. Nejprve se zabývá historickými souvislostmi, přičemž se zaměřuje především na události související s Velk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

1x

Evropská historie a kultura: Pád Římské říše až románské období - 2. díl

V první části práce jsou popsány dějiny Francie od pádu Římské říše po období křížových výprav. Další část se zaměřuje na francouzskou kulturu daného ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

1x

Evropská historie a kultura: Přelom 19./20. století - přednášky - 9. díl

První část práce se věnuje historickým událostem od 90. let 19. století po konec první světové války. Další část se zaměřuje na kulturu, zabývá se nat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

2x

Evropská historie a kultura: Romantismus - přednášky - 7. díl

V práci je popisováno období romantismu. Historická část se zabývá Francouzskou revolucí, Napoleonskou vládou, obdobím Restaurace a Vídeňským kongrese... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

1x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]