Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 584 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2753 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Evropská historie a kultura: Středověk - 3. díl

Práce se zabývá kulturou a historií v období křížových výprav a vlády Karla IV.. Věnuje se novému směru v náboženství - mysticismu, literatuře, lidové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

2x

Evropský humanismus a renesance

Zápisky z hodin literatury na téma evropský humanismus a renesance v úvodu charakterizují dobovou literaturu a nastiňují její společensko-historické p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x

Existencialismus - výpisky ze střední školy

Výpisky ze střední školy z hodin literatury se zaměřují na existencialismus. Seznamují s charakteristikou směru a sledují jeho návaznost na filosofick... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

804x

Husitství v Čechách

Práce se věnuje husitství v Čechách v období let 1415 - 1471. Autorka člení husitství do několika skupin podle období - zabývá se léty 1415 - 1419, 14... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

248x

Italská literatura I.

Zápisky z přednášek jsou zaměřeny na italskou středověkou literaturu. Nechybí přehled děl lidové, pololidové tvorby. Jsou zde zastoupena díla prozaic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


4x

Karel Hynek Mácha a jeho současníci, májovci

Zápisky z hodin ve stručných bodech postihují život a dílo Karla Hynka Máchy a připojují informace o dalších spisovatelích jeho doby. Závěrečná část p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

670x

Klasicismus a osvícenství v Evropě

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

457x

Kořeny evropské vzdělanosti

Kořeny evropské vzdělanosti - úvod do literatury, antická literatura, římská literatura, středověká literatura.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

5x

Kritický realismus a naturalismus v ČR

Práce charakterizuje dobu kritického realismu a naturalismu v ČR, jmenuje autory této doby, jejich díla, obsahuje životopisy a rozbory děl předních au... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

28x

Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře

Dokument obsahuje zápisky z hodin literatury na téma "Kritický realismus a naturalismus". Úvodní část přehledně vystihuje znaky kritického realismu a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [17]