Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Moderní básnické směry poloviny 19. a 20.století ve světové literatuře - výpisky

Výpisky z literatury pouze heslovitě seznamují s moderními básnickými směry poloviny 19. a 20. století ve světové literatuře. Text uvádí jejich stručn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

3x

Moderní umělecké směry ve světové literatuře - výpisky z přednášek ze SŠ

Výpisky heslovitě seznamují s moderními uměleckými směry konce 19. a počátku 20. století. Charakterizují základní rysy impresionismu, secese, symboli... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

3x

Národní obrození

Práce je zaměřena na maturitní otázku: Národní obrození. Práce obsahuje definici Národního obrození, významné roky a autory doby. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

79x

Národní obrození - charakteristika 1. a 2. období - výpisky

Tato práce obsahuje výpisky z české literatury na téma národní obrození. Velmi stručně, formou hesel, uvádí historické souvislosti. Poté charakterizuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

3x

Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4

Zápisky z hodin na téma Nejstarší nepsané a písemné projevy přibližují nepsané projevy před vznikem písemnictví a ve své převažující části charakteriz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

351x

Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost

Tato práce obsahuje stručné vysvětlení prvopočátků literatury, rozlišuje druhy ústní lidové slovesnosti a její znaky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

209x

Orientální literatura

Tato práce obsahuje charakteristiku literatury sumerské, egyptské, indické, perské, čínské a hebrejské i s obrázky. Dále pak i rozdělení bible. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

134x

Osvícenství - výpisky

Tato práce obsahuje výpisky z české literatury na téma osvícenství. Formou velmi stručných hesel seznamuje s osvícenstvím a encyklopediemi obecně. Pot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

351x

Počátky realismu v české literatuře

Soubor uvádí tři nejvýznamnější autory z dob realismu u nás - Josefa Kajetána Tyla, Boženu Němcovou a Karla Havlíčka Borovského. Jsou sledovány jejich... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury


34x

Podstata umělecké literatury

V krátké práci je charakterizována literatura krásná, věcná a literatura faktu. Vyjmenovány jsou znaky i funkce umělecké literatury, dále jsou zde uve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

202x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [17]