Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Podstata umělecké literatury

V krátké práci je charakterizována literatura krásná, věcná a literatura faktu. Vyjmenovány jsou znaky i funkce umělecké literatury, dále jsou zde uve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

202x

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 1/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se nejstarším literárním památkám ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

196x

Americká poezie

Práce se věnuje třem vybraným představitelům americké poezie - Waltu Whitmanovi, Emily Dickinsonové a Edgaru Allanu Poeovi. U každého z nich jsou uved... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

195x

Úvod do české literatury v době baroka

Zápisky jsou stručným úvodem do českého písemnictví v období baroka. Představují několik autorů oficiální katolické a exulantské protestantské literat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

193x

Rusky psaná literatura a divadlo 1. poloviny 20. století

Zápisky z tématu rusky psaná literatura a divadlo 1.poloviny 20. století seznamují s významnými představiteli a díly daných oblastí.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

176x

Beat generation - výpisky ze střední školy

Tyto výpisky ze střední školy z hodin literatury se týkají tématu Beat generation. V heslech seznamují s charakteristikou daného směru, představují tv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

175x

První generace národního obrození

Zápisky poskytují krátký úvod do období národního obrození. Stručně představují dvě důležité postavy první generace národního obrození, Josefa Dobrovs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

172x

Česká meziválečná próza, první světová válka ve světové a naší literatuře, nástup moderního umění, česká poezie ve 2. polovině 19. století, balada

Zápisky z hodin českého jazyka a literatury seznamují s autory a díly české meziválečné prózy, obrazem první světové války v naší a světové literatuře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


169x

Světové drama 1.poloviny 20. století - tahák

Tahák z literatury velmi nepřehledně vypisuje vybrané představitele světového dramatu první poloviny 20. století, včetně jejich děl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

164x

Česká literatura 1. poloviny 20. století

Práce obsahuje výpisky z přednášek. Popisuje informace o autorech a jejich dílech od konce 19. století do 2. světové války. Poetismus, historická díla... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

163x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]