Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Osvícenství - výpisky

Tato práce obsahuje výpisky z české literatury na téma osvícenství. Formou velmi stručných hesel seznamuje s osvícenstvím a encyklopediemi obecně. Pot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

351x

Nejstarší nepsané a písemné projevy - zápisky z literatury 2/4

Zápisky z hodin na téma Nejstarší nepsané a písemné projevy přibližují nepsané projevy před vznikem písemnictví a ve své převažující části charakteriz... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

351x

Spisovatelé a jejich díla - tahák

Tahák do literatury velmi stručně vypisuje vybrané autory a jejich díla. Informuje zejména o Ladislavu Klímovi, Richardu Weinerovi, J. Weissovi, Josef... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

317x

Husitství v Čechách

Práce se věnuje husitství v Čechách v období let 1415 - 1471. Autorka člení husitství do několika skupin podle období - zabývá se léty 1415 - 1419, 14... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

246x

Vývojové tendence nejstarší české literatury.

Vývojové tendence nejstarší české literatury - písemnictví staroslověnské, zápas mezi staroslověnštinou a latinou, latina.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

245x

Přehled vývoje románských literatur

Práce obsahuje podrobné zápisky z přednášek doc. Pelána z předmětu Přehled vývoje románských literatur. Největší pozornost je věnována francouzské, šp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


232x

Teorie literatury - zápisky z literatury 1/4

Práce obsahuje podrobné a přehledné zápisky z hodin literatury na téma Teorie literatury. Zabývají se strukturou literárního díla, literárními útvary ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

227x

Struktura literárního díla

Heslovité zápisky se věnují pojmům ve vztahu ke struktuře literárního díla. Probírají po řadě problematiku jazykového, tematického a kompozičního plán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

223x

Řecká literatura - zápisky z literatury 3/4

Zápisky z hodin literatury na téma Řecká literatura seznamují s autory a díly řecké literatury v jejích jednotlivých historických etapách. Zápisky moh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

220x

Nejstarší slovesné projevy- Ústní lidová slovesnost

Tato práce obsahuje stručné vysvětlení prvopočátků literatury, rozlišuje druhy ústní lidové slovesnosti a její znaky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

209x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]