Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Římská literatura - zápisky z literatury 4/4

Zápisky z hodin literatury na téma Římská literatura charakterizují autory a tvorbu starého, klasického a postklasického období římské literatury. Záp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

156x

Literární druhy

Práce je zaměřena na maturitní otázku: Literární druhy. Práce obsahuje epiku, lyriku, drama a jejich druhy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

138x

Orientální literatura

Tato práce obsahuje charakteristiku literatury sumerské, egyptské, indické, perské, čínské a hebrejské i s obrázky. Dále pak i rozdělení bible. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

134x

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 2/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se starším literárním památkám rus... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

128x

České baroko v literatuře

Práce se ve zkratce věnuje českému baroku v literatuře. Po rozdělení domácího písemnictví na oficiální, lidové a pololidové seznamuje s obdobími tvorb... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

127x

Renesance ve zkratce

Stručné poznámky podávají základní charakteristiku renesance a přehled jejích významných autorů a literárních děl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

123x

Proletářská literatura

Práce je zaměřena na téma: Proletářská literatura. Obsahem práce jsou autoři proletářské literatury a jejich výzmamná díla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

122x

Světová liteartura 1945-1989

Zápisky z hodin literatury stručně seznamují s významnými světovými spisovateli v období 1945-1989 a jejich klíčovými díly.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

118x

Česká a světová literatura pro děti a mládež - vypracované otázky

Otázky zpracovávají tématiku české i světové literatury pro děti a mládež. Seznamují s jejími charakteristickými rysy, popisují její vývoj od 19. stol... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

107x

Česká literatura po roce 1968

Zápisky z hodin nejdříve představují historický kontext české literatury po roce 1968, řadí ji do třech směrů a na většině prostoru poté seznamují s ž... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


104x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [17]