Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 504 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Zápisky z literatury
Název Goodness Staženo

Májovci, lumírovci, ruchovci - tahák

Tato práce obsahuje základní charakteristiku těchto literární období a hlavní představitele, zároveň není opominuto jejich přestavení spolu s některým... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

40x

Próza po 2. světové válce

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

37x

Ruský realismus

Práce obsahuje charakteristiku nejdůležitějších sedmi autorů ruského realismu, jejich životy, postoje a názory, jejich vypsaná díla a rozbory některýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

36x

Středověká literatura

Nejprve se v práci seznámíme s historickým prostředím. Dále je rozebírána literatura podle zemí včetně autorů a jejich děl.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury


35x

Romantismus - literatura

Práce vymezuje pojem romantismus. Soustřeďuje se na země, kde se romantismus objevoval: Německo, Anglie, Francie, Rusko. Zpracovává jednotlivé autory ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

34x

Renesance a reformace

Práce popisuje charakteristiku renesance a reformace. Myšlenkové proudy 14. – 17. století, které jsou spojeny s počínajícím kapitalismem. Renesance –... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

32x

Romantismus ve světové literatuře

Práce charakterizuje romantismus v literatuře, především v zemích Německa, Francie a Polska a jmenuje jednotlivé autory, jejich životy ve stručnosti a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

32x

Avantgardní směry

Práce charakterizuje jednotlivé avantgardní směry 1. pol. 20. stol., uvádí jména autorů těchto směrů a jejich díla.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

30x

Světový realismus

Práce obsahuje velmi podrobný rozbor světové literatury v době realismu. Nejprve jsou uvedeny metody, které jsou pro tuto dobu typické (typizace, teor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury


30x

Počátky realismu v české literatuře

Soubor uvádí tři nejvýznamnější autory z dob realismu u nás - Josefa Kajetána Tyla, Boženu Němcovou a Karla Havlíčka Borovského. Jsou sledovány jejich... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury


29x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [17]