Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium Evolution, s.r.o.

Gymnázium Evolution, s.r.o.

Ulice: Sázavská 830/5

Město: Praha 2

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Pojmy do sociologie, psychologie, filosofie

Práce obsahuje základní pojmy do sociologie, psychologie, filosofie. Dobré např. ke zkoušce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Podniky a jejich právní normy

Práce popisuje podniky a jejich právní normy. Za jakých podmínek může být podnik založen, za jakých nikoli, kdo může založit podnik. Dále se specifiku... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

1x

Česká poezie mezi válkami a během 2. světové války

Prezentace seznamuje s některými významnými směry, autory a díly české poezie 1. poloviny 20. století. Zachycuje autory proletářské poezie, poetismu i... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Světová literatura počátku 20. století a mezi válkami - prezentace

Prezentace se nejprve věnuje moderním uměleckým směrům v literatuře, které se objevily na počátku 20. století. Shrnuje jejich znaky a uvádí jejich pře... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Evropa 2. polovina 16. století

Zápisky z hodin sledují období druhé poloviny 16. století v Evropě a Rusku. Soustředí se zejména na významné panovníky dané doby, jejich počiny a způs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x

16. století v Evropě

Soubor sedmi prezentací, které v základních bodech zpracovávají nejdůležitější události 16. století v Evropě. První prezentace zachycuje průběh reform... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

0x

Bankovní systém v České republice

Zápisky jsou věnované bankovnímu systému České republiky. Úvodní část vymezuje pojmy bankovní systém či banka a člení bankovní soustavu ČR. Dále se pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury


0x

Česká republika v mezinárodních organizacích

Práce pojednává o mezinárodních a regionálních organizacích, ve kterých je členem i ČR jako jsou například Evropská unie či Světová obchodní organizac... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury, Zápisky z literatury

0x

Ekonomické pojmy

Práce shrnuje základní ekonomické pojmy. Dobré např. ke zkoušce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x

Základy psychoterapie

Práce popisuje maturitní otázku z psychologie, která se zabývá základy psychoterapie. Tato práce řeší základní otázky, které řeší psychoterapie. Aby l... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

0x
[1]  «  17  18  19  20  21  22  23  24  25  »  [25]