Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Ulice: Studentská 11/1198

Město: Havířov-Podlesí

Typ školy:

Název Goodness Staženo

William Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

Stručná práce kompilačního charakteru představuje obsah díla Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Samotné dílo je žánrově zařazeno a poté následuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století

620x

Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Práce seznamuje s obsahem a hlavními postavami novely Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma. Dodává navíc informace o autorovi a stručně shrnuje téma a mo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století

615x

Stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého - laboratorní protokol

Laboratorní protokol sleduje postup stanovení molární hmotnosti oxidu uhličitého. Uvádí použité materiály (pomůcky a chemikálie) a popisuje celou prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

601x

Filtrace, sublimace - laboratorní protokol

Laboratorní protokol zaznamenává průběh filtrace a sublimace. Při filtraci je použita křída rozpuštěná ve vodě, při sublimaci pak jód s pískem. V prot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

406x

Destilace skalice modré - laboratorní protokol

Laboratorní protokol zaznamenává proces destilace skalice modré. Jsou zde vypsány použité pomůcky a chemikálie a obsažen postup práce. Nechybí nákres ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

375x

Vladimír Páral: Mladý muž a bílá velryba

Práce popisuje děj novely Vladimíra Párala Mladý muž a bílá velryba a krátce charakterizuje její postavy. Stručně se dotýká i tématu a motivů díla a o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


371x

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor

Práce seznamuje s dějem, postavami, tématem či uměleckými prostředky dramatu Revizor od Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Přidává rovněž stručné informace ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Evropská literatura do 20. století


363x

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Práce seznamuje s dějem, postavami, tématem či uměleckými prostředky novely Ostře sledované vlaky. Přidává také informace o autorovi.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Česká literatura od 20. století


339x

Pozorování kvasinek - laboratorní protokol

Práce obsahuje laboratorní protokol z biologie zaznamenávající pozorování kvasinek. Popsány jsou pomůcky a materiál, postup práce a její výsledky. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

335x

Ekonomické systémy, trh a tržní mechanismus, stát v tržní ekonomice

Maturitní otázka nejprve charakterizuje ekonomické systémy uplatňující se v historii lidstva a poté jmenuje typu trhů a nastiňuje princip tržního mech... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

329x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »