Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 519 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2718 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Ulice: Studentská 11/1198

Město: Havířov-Podlesí

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Ryby - laboratorní protokol

Protokol z biologie se zabývá tématem ryb. Systematicky je rozděluje do skupin. Jsou vysvětleny jejich třídy, podtřídy a nadřády. V další části vypisu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

162x

Středověká filosofie

Maturitní otázka v základech probírá téma středověké filosofie. Nejprve uvádí významné události v historii křesťanství a jeho jednotlivé proudy. Dále ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

161x

Český právní řád

Maturitní otázka se věnuje tématu českého právního řádu. V úvodu stručně charakterizuje tento termín, rozlišuje právní normy na primární a sekundární ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

159x

Stavba těla hmyzu - laboratorní protokol

Laboratorní protokol se věnuje stavbě těla hmyzu. Po stručných poznámkách o tématu a materiálu je heslovitě popsána stavba těla hmyzu a dodán její nák... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

141x

Nový Zéland - anglicky

Práce velmi stručně a heslovitě shrnuje nejdůležitější informace o Novém Zélandu. Je psána v angličtině.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

140x

Důkaz kationtů pomocí kapkovací destičky - laboratorní protokol

Laboratorní protokol na téma důkaz kationtů pomocí kapkovací destičky uvádí použité chemikálie, zabarvení plamene jednotlivých kationtů, tabulku s rea... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

136x

Anglická slovní zásoba na téma zločin

Práce obsahuje soupis anglických slovíček a výrazů na téma násilí a trestné činy s překladem do češtiny. Zahrnutá slovní zásoba se týká typů trestný č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

131x

Internet: základní pojmy

Práce popisuje, co je internet a jaké jsou jeho funkce. Dále uvádí 2 základní údaje z jeho historie, objasňuje pojmy jako IP adresa, doména, URL adres... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

129x

Kanada a Austrálie - anglicky

Práce vypisuje základní informace o Kanadě a Austrálii. Zmiňuje se o poloze a rozloze, povrchu, vodstvu, obyvatelstvu, městech nebo fauně. Může slouži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

129x

Kanada - anglicky

Zápisky v anglickém jazyce se stručně věnují Kanadě. Uvádějí informace o její historii, geografii a také vypisují základní informace, jako je hlavní m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

123x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »