Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 503 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2717 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

Ulice: Studentská 11/1198

Město: Havířov-Podlesí

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Anglická slovní zásoba na téma zdraví

Práce obsahuje velmi širokou anglickou slovní zásobu na téma zdraví. Slovíčka a fráze s českým překladem jsou seskupeny do kategorií a řazeny podle ab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

3x

České veřejné právo

Práce se v bodech věnuje tématu českého veřejného práva, a to právu správnímu, finančnímu, živnostenskému a právu sociálního zabezpečení. První část r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury, Maturitní otázky z literatury

2x

Peníze, bankovní soustava, protiinflační politika a monetární politika

Maturitní otázka z ekonomie v první části vymezuje peníze a vypisuje jejich formy a funkce. Následující oddíly seznamují s bankovní soustavou ČR a obj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Člověk v mezinárodních vztazích: OSN, OPEC, UNESCO, UNEP, UNHCR

Přehledná maturitní otázka se zabývá tématem člověka v mezinárodním prostředí. V úvodu stručně vysvětluje pojmy jako integrace nebo globalizace, jsou ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Anglická slovní zásoba na téma příroda

Práce obsahuje rozsáhlou anglickou slovní zásobu na téma příroda s českým překladem. První oddíl obsahuje slovíčka pro zvířata, druhý pro rostliny a t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

1x

Psychologie a její význam pro člověka a společnost

Maturitní otázka definuje pojem psychologie a uvádí její význam pro člověka a společnost. Jsou zde uvedeny základní otázky, metody psychologie, psycho... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


0x

Antická filosofie

Maturitní otázka se zabývá tématem antická filosofie. Rozděluje ji na 2 základní období. V každém z nich jsou vypsány skupiny filosofů a jejich zástup... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Správní právo

Zápisky z hodin věnované oboru správního práva nejprve dané odvětví charakterizují a následně se samostatně zabývají veřejnou a vnitřní správou. U veř... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x

Španělská slovní zásoba na téma zvířata

Práce vypisuje obsáhlou slovní zásobu s názvy zvířat, částmi jejich těl, slovesy týkajících se zvířat a nezapomíná také na mláďata. Text je členěn do ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9