Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 584 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2753 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Nejstarší lidské civilizace, orientální despocie

Maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje nejstarší lidské civilizace a orientální despocie. Je zde vysvětlen rozdíl ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

4x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní školní části maturity nejprve charakterizuje studium pravěku a uvádí pomocné vědy historické. Poté krátce za... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x

Období husitského hnutí v Čechách

Desátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje období husitského hnutí v Čechách. V úvodu jsou nastíněny příčiny hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


2x

Vliv osvícenství na rozklad feudálních vztahů v našich zemích, české národní obrození

Čtrnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části seznamuje s počiny panovníků osvícenského absolutismu u nás i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


2x

Evropa ve 30. letech 20. století, počátek 2. světové války

Dvacátá druhá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky mapuje situaci v evropských zemích 30. let 20. století a počátek druhé světo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

2x

Revizor, český a světový realismus

Příprava ke státní ústní maturitě z českého jazyka ve své první části zkratkovitě vystihuje charakteristiky Gogolova Revizora a poté uvádí znaky a hes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje teorie původu člověka a poté charakterizuje jeho jednotlivé vývojové fáze.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Počátky feudalismu, barbarské říše a první státní útvary

Pátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje ve své první části uspořádání středověké společnosti i církve. Následn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Česká poezie 1. poloviny 20. století

Třináctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou poezii 1. poloviny 20. století. Jsou zde charakterizována období jako jsou vitalis... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Evropa po vídeňském kongresu, revoluce 1848

Sedmnáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje situaci v Evropě po vídeňském kongresu a dění revolučního roku 18... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


1x
«  1  2  3  4  »