Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Rozkvět feudalismu v Evropě od 11. až do 15. století

Osmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky se v bodech zabývá významným děním Evropy 11. až 15. století. Sleduje politický i hos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Zvláštnosti, periodizace a význam národního obrození - maturitní otázka

Osmá maturitní otázka z literatury heslovitě charakterizuje periodizaci, zvláštnosti a význam národního obrození. Jsou zde podrobně vypsány první dvě ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Česká literatura 50. let 19. století

Devátá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou literaturu 50. let 19. století, konkrétně realistické písemnictví a tvorbu skupiny m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Generace ruchovců a lumírovců

Desátá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje tvorbu generace ruchovců a lumírovců. Nejprve jsou přiblížena významná data a osobnosti z p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Kritický realismus ve světové a české literatuře

Jedenáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje realismus ve světové a české literatuře. Po obecném vystižení realismu seznamuje s jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. století

Dvanáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje projevy moderních uměleckých směrů na přelomu 19. a 20. století v české a světové literat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Česká meziválečná próza

Patnáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou meziválečnou prózu. Uvádí významné představitele a přibližuje díla legionářské lit... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Revizor, český a světový realismus

Příprava ke státní ústní maturitě z českého jazyka ve své první části zkratkovitě vystihuje charakteristiky Gogolova Revizora a poté uvádí znaky a hes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Lidstvo a jeho pravěký vývoj

První maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky nastiňuje teorie původu člověka a poté charakterizuje jeho jednotlivé vývojové fáze.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x

Počátky feudalismu, barbarské říše a první státní útvary

Pátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje ve své první části uspořádání středověké společnosti i církve. Následn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

1x
«  1  2  3  4  »