Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Ulice: Kapitána Jasioka 635/50

Město: Havířov - Prostřední Suchá

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Romantismus v české literatuře

Sedmá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje 3. fázi národního obrození, tedy český romantismus v literatuře. Po nastínění kulturních a s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Rozkvět feudalismu v Evropě od 11. až do 15. století

Osmá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky se v bodech zabývá významným děním Evropy 11. až 15. století. Sleduje politický i hos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Zvláštnosti, periodizace a význam národního obrození - maturitní otázka

Osmá maturitní otázka z literatury heslovitě charakterizuje periodizaci, zvláštnosti a význam národního obrození. Jsou zde podrobně vypsány první dvě ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

České země za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků - maturitní otázka

Devátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje české země za vlády posledních Přemyslovců a Lucemburků. Jsou zde ro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

8x

Česká literatura 50. let 19. století

Devátá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje českou literaturu 50. let 19. století, konkrétně realistické písemnictví a tvorbu skupiny m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

Období husitského hnutí v Čechách

Desátá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje období husitského hnutí v Čechách. V úvodu jsou nastíněny příčiny hu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


2x

Generace ruchovců a lumírovců

Desátá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje tvorbu generace ruchovců a lumírovců. Nejprve jsou přiblížena významná data a osobnosti z p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x

České země v 2. polovině 15. století, vliv husitství na reformaci v Německu a ve Švýcarsku

Jedenáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky ve své první části zachycuje situaci v českých zemích po smrti Albrechta II. Hab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


80x

Velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a jejich důsledky

Dvanáctá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje velké zeměpisné objevy v 15. a 16. století a také důsledky těchto ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury


116x

Moderní umělecké směry přelomu 19. a 20. století

Dvanáctá maturitní otázka z češtiny heslovitě charakterizuje projevy moderních uměleckých směrů na přelomu 19. a 20. století v české a světové literat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

0x
«  1  2  3  4  »