Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 575 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2744 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Stromy a jiné dřeviny

V této seminární práci jsou podrobně popsány nejdůležitější druhy stromů, s jejichž dřevem se můžeme v dílenských praktikách dostat do styku. U každéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

48x

Pedagogicko-psychologická charakteristika dítěte postiženého dětskou mozkovou obrnou (DMO)

Práce obsahuje pedagogicko-psychologickou charakteristiku dítěte postiženého dětskou mozkovou obrnou (DMO). V teoretické části jsou popsány specifické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

71x

Architektura počítačů

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

111x

Legislativní proces v ČR

Práce popisuje proces tvorby zákonů České republiky. Práce pokrývá všechny základní kroky pro vytváření a schvalování zákonů od zákonorádné iniciaty, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

258x

Faerské ostrovy

Seminární práce z politické geografie. Obsahuje základní informace o Faerských ostrovech (geografická lokalizace, historický vývoj), hodnocení současn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

28x

Průmyslové zóny ČR

Práce se zabývá základními informacemi o problematice vzniku a fungování průmyslových zón v České republice. Nejdříve však vysvětluje základní pojmy, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

131x

Démokritos - život a filozofie

Seminární práce do předmětu Dějiny antické filosofie. Démokritos je znám především ve spojení s atomismem, takže v této práci je popsán Démokritův živ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Životopisy spisovatelů

53x

Francouzští svatí ve středověku

Práce se věnuje představení některých významných osobností z historie Francie, které byly prohlášeny za svaté. Mimo základního představení toho, kdo m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

4x

Afrika a Arabský poloostrov - politickohistorické problémy

Tyto skripta v plném znění popisují Afriku a Blízký Východ v kontextu historickém a politickém. Věnují se kolonizaci, dekolonizaci, hranicím, oblastem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

84x

Vybrané problémy z regionální geografie zemí - frankofonie - skripta

Práce popisuje geografii Normanských ostrovů a ostrovů Wallis a Horn, geografii kreolských oblastí indické Oceánie a Západní Indie, Akadie a to z hled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

38x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]