Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Sartoriho klasifikace politických systémů versus státy Subsaharské Afriky

Práce se věnuje koncepci a následně klasifikaci politických systémů tehdejších států Subsaharské Afriky, kterou v polovině 70. let 20. století vytvoři... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

28x

Hrozba plastových tašek

Práce vysvětluje, proč je třeba se zabývat nadužíváním plastových tašek, a plastů obecně. Ukazuje, jakým způsobem omezují produkci tašek jednotlivé ze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

28x

Podněstří a Gagauzsko: seperace či koexistence v rámci Moldavska? - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá otázkou možné separace či koexistence Podněstří a Gagauzska – dvou regionů, které jsou součástí dnešní Moldavské republiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

34x

Sociologie rodiny

V první části práce autor uvádí několik možných definic pojmu rodina a seznamuje s jejími základními typy. Zabývá se původním významem slova rodina a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

36x

Vybrané problémy z regionální geografie zemí - frankofonie - skripta

Práce popisuje geografii Normanských ostrovů a ostrovů Wallis a Horn, geografii kreolských oblastí indické Oceánie a Západní Indie, Akadie a to z hled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

38x

Dodržování lidských práv v Asii: případová studie se zaměřením na Indii - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá procesem univerzalizace lidských práv, s důrazem na specifický postoj asijských států, který vychází z kulturního relativism... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Geografie

39x

Van Gogh - život a dílo

Práce se věnuje představení osobnosti slavného malíře Vincenta Van Gogha a vlivy, které ho v jeho tvorbě ovlivnily. Dále jsou představena jeho jednotl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

40x

Pohádky v literární tvorbě Boženy Němcové - bakalářská práce

Práce se zaměřuje na pohádky Boženy Němcové, především na Národní báchorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti. Teoretická část se zabývá vznikem,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Literatura

42x

Konspekt k REID, Richard J. Dějiny moderní Afriky od roku 1800 po současnost.

Práce obsahuje konspekt, který shrnuje základní teze a obsah četby z REID, Richard J. Dějiny moderní Afriky od roku 1800 po současnost. 1. vyd. Praha:... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

42x

Modelový případ sociální práce s jednotlivcem

Seminární práce vytvořená na oboru Sociální práce zpracovává konkrétní (fiktivní) případ sociální práce s jednotlivcem. Zahrnuje údaje o klientovi a j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

43x
[1]  «  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »  [20]