Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 569 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2738 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Stavba rostlinné buňky, fotosyntéza

Práce podrobně popisuje a schématem doprovází stavbu rostlinné buňky. Věnuje se popisu jednotlivých organel a jejich funkcí. Druhá část je věnována bu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

44x

Státní sociální podpora

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

101x

Statisika a metodologie. Zpracované otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailní popis statistiky a metodologie jako zpracované otázky ke zkoušce. Ze začátku popisuje pojmy, metody a vědy. Dále popisuje měře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


3x

Spokojenost jako motivační faktor pracovníků v příspěvkové organizaci

Práce obsahuje bakalářskou práci na téma pracovní spokojenost zaměstnanců příspěvkové organizace. Tato práce je složena ze dvou částí, z části teoret... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

3x

Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát

Seminární práce se zabývá motivy obyvatel Evropy bojovat za Islámský stát. Práce v úvodu charakterizuje samotný pojem "Islámský stát" a analyzuje situ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

107x

Současná analýza motivů Evropanů bojovat za Islámský stát

Práce pojednává o vzniku Islámského státu a problému účasti občanů EU v jeho řadách. Práce faktograficky popisuje stav jednotlivých dotčených evropský... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

1x

Sociologie- vypracované otázky

Práce obsahuje vypracované otázky ze sociologie od Staforka.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie


0x

Sociologie rodiny

V první části práce autor uvádí několik možných definic pojmu rodina a seznamuje s jejími základními typy. Zabývá se původním významem slova rodina a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

36x

Sociální stát a sociální klientela

Práce obsahuje zápisky z přednášek kurzu Sociální stát a sociální klientela (vyučující: Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.) na oboru Sociální práce (1. ročn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zápisky z literatury

4x

Sociální psychologie: Zapracované otázky ke zkoušce

Práce obsahuje detailně zpracované otázky ke zkoušce psychologie. Na začátku popisuje předmět a základní problémové zaměření sociální psychologie či h... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

8x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]