Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 567 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2737 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostravská univerzita

Ostravská univerzita

Ulice: Dvořákova 138/7

Město: Ostrava

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Vymezení neziskového sektoru

Práce obsahuje text na téma vymezení neziskového sektoru. Na začátku dochází k vymezení neziskového sektoru, oblasti působení neziskových organizací č... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


1x

Neziskový soukromý (nevládní) sektor a nevládní neziskové organizace

Práci tvoří přehledně zpracovaný text na téma neziskový soukromý sektor a nevládní neziskové organizace. Ze začátku práce obsahuje charakteristiku sou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management


111x

Management a marketing v neziskovém sektoru

Práce obsahuje detailně zpracované téma management a marketing v neziskovém sektoru. Nejprve charakterizuje obecné pojmy a vývoj managementu a jeho st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Marketing

1x

Financování neziskového sektoru

Práce obsahuje detailně zpracovaný text na téma financování neziskového sektoru. Nejprve se zabývá charakteristikou neziskového sektoru a financováním... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

2x

Nekonformita a deviace

Práce vytvořená na oboru Sociální pedagogika se zabývá nekonformitou a deviací. Snaží se postihnout jejich podstatu a vzájemné rozdíly a zamýšlí se na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

0x

Typologie vysokoškolských studentů

Práce vytvořená na oboru Sociální pedagogika charakterizuje vysokoškolského studenta včetně jeho rolí a ukazuje, jaké osobnostní i situační charakteri... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

6x

Občan, veřejnost, média

Práce obsahuje detailně zpracované téma občan, veřejnost a média. Zabývá se vývojem a vzájemnými vztahy občanské společnosti a médií a zaměřuje se rov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Žurnalistika a mediální vědy


57x

Historické a filozofické pojetí občanské společnosti

Práce obsahuje rozsáhle, ale spíše povrchně zpracované téma historické a filozofické pojetí občanské společnosti. Představuje obecná východiska pro po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Filozofie


103x

Rozvoj lidských zdrojů

Práce se zabývá rozvojem lidských zdrojů. Popisuje schéma vztahů jednotlivých složek rozvoje lidských zdrojů nebo metody vzdělávání a rozvoje. Nakonec... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

5x

Analýza andragogických textů

Práce se zabývá analýzou andragogických textů. Je rozdělena na několik okruhů jako jsou například sociologický, gerontologický. Dále popisuje teorii a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

116x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [20]